sobota, 30 grudnia 2017

Inwentarze i Indeksy części archiwaliów Izby Regionalnej


Zapraszamy do zapoznania się z Inwentarzami oraz Indeksami części zasobu archiwaliów znajdujących się w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej. W 31 grudnia dobiega końca trwające od lipca 2017 r. zadanie „Archiwizacja Części Zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa - Etap I”, realizowane przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa (TMA), a sfinansowane w 70,77 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”,organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

  

Realizacja projektu umożliwiła zewidencjonowanie i opracowanie części zasobu archiwalnego znajdującego się w posiadaniu TMA. Ułatwi to pracę osobom chcącym skorzystać z archiwaliów do celów naukowych, genealogicznych, wydawniczych, czy też edukacyjnych, które będą mogły zapoznać się z zawartością poszczególnych zespołów (do celów archiwizacyjnych i ewidencyjnych stosujemy profesjonalny System Muzealny MONA, zakupiony przez Urząd Miasta i Gminy Andrychów) lub przygotowanych podczas realizacji projektu i bezpłatnie udostępnianych pomocy archiwalnych (inwentarze, indeksy).


Prace związane z opracowaniem materiałów archiwalnych, zwłaszcza na etapie zapoznania się z dokumentacją będącą przedmiotem prac porządkowych i rozpoznania przynależności zespołowej, przyczyniły się również do poszerzenia wiedzy na ich temat, gdyż związane z tym były działania mające na celu identyfikację poszczególnych archiwaliów i poznanie historii ich powstania. Przeprowadzenie archiwizacji zasobów archiwalnych TMA doprowadziła też do zabezpieczenia zwłaszcza tych archiwaliów, które ze względu na zły stan fizyczny są szczególnie narażone na zniszczenie. tu.

Stworzyliśmy Inwentarze opisujące część zbiorów, które prezentujemy w linku poniżej.
Nad zbiorem pracowały przede wszystkim: Regina Pazdur, Daria Rusin, Maria Pytel-Skrzypiec

CHCĘ UZYSKAĆ DOSTĘP DO INWENTARZY KLIK


INDEKSY do archiwaliów
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz