czwartek, 14 listopada 2002

Kwesta 2002

                                       Dotyczy: sprawozdanie z przebiegu zbiórki
                                                      (kwesty) w dniu 1-go listopada 2002r.


            W dniu 1-go listopada 2002 roku została przeprowadzona przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie zbiórka pieniężna (kwesta) na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie.
            W dniu 4-go listopada 2002 roku Członkowie Zarządu w składzie:

1)      Aleksander Nidecki                Prezes;
2)      Tomasz Bizoń                         Członek Zarządu;
3)      Aleksander Toma                   Członek zarządu

dokonała sprawdzenia stanu nienaruszalności opieczętowanych puszek - rozpieczętowała je
i przeliczyła zawartości kwotę. W wyniku przeliczenia stwierdzono, że zebrana kwota wyniosła

2.618,30 złotych oraz 5 dolarów (słownie: dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych i 30/100)

Pieniądze zostały wpłacone w dniu 5-go listopada 2002 roku na konto Towarzystwa w Banku Spółdzielczym w Andrychowie i zostaną wykorzystana zgodnie z celem zbiórki, na remont pomników na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie.                                                                                                         Prezes TMA

                                                                                                         Aleksander Nidecki