środa, 14 stycznia 2009

Z dziejów Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej cz.1


Poniżej przedstawiamy skan artykułu dotyczącego dziejów Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej cz.1., autor Ireneusz Żmija 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TMA za rok 2008



      Towarzystwo Miłośników Andrychowa powołano decyzją Naczelnika Miasta Andrychowa Nr 2 / 76 z dnia 15.05. 1976 roku.  W statucie Towarzystwa czytamy, że terenem działalności TMA jest miasto Andrychów, miejsca związane z Andrychowem historycznie, gospodarczo i kulturowo.

niedziela, 11 stycznia 2009

Chłopska Szkoła Biznesu


      W latach 2007–2009, przy trzech kolejnych edycjach projektu Muzeobrania, Małopolski Instytut Kultury współpracował z Izbą Regionalną Ziemi Andrychowskiej w Andrychowie. W trakcie analizy eksponatów i dokumentów zgromadzonych przez Izbę, pracownicy MIK natrafili na bardzo ciekawe informacje o przedsiębiorczych chłopach, produkcji drelichów i handlu w całej Europie, od Barcelony po Istambuł.