czwartek, 14 czerwca 2012

3x Wieprzówka. Wystawa

   Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt. 3xWieprzówka, czyli przypadek lokalnej rzeki, obejmującego przygotowanie wystawy o rzece Wieprzówka w formie modelu z bogatą ilustracją fotograficzną, eksponatową i audiowizualną.

3x Wieprzówka. Księga pamiątkowa.

   Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt. 3xWieprzówka, czyli przypadek lokalnej rzeki, obejmującego przygotowanie wystawy o rzece Wieprzówka w formie modelu z bogatą ilustracją fotograficzną, eksponatową i audiowizualną.

Budowa makiety i przygotowanie ekspozycji

 Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt. 3xWieprzówka, czyli przypadek lokalnej rzeki, obejmującego przygotowanie wystawy o rzece Wieprzówka w formie modelu z bogatą ilustracją fotograficzną, eksponatową i audiowizualną. Projekt realizowany jest przy wsparciu Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Środowiska „Montanum”. Na wystawie zostanie pokazana rzeka w trzech aspektach: historycznym, przyrodniczym i społecznym (relacja człowiek - rzeka). 

3 x Wieprzówka, czyli studium przypadku lokalnej rzeki


    Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt. 3xWieprzówka, czyli przypadek lokalnej rzeki, obejmującego przygotowanie wystawy o rzece Wieprzówka w formie modelu z bogatą ilustracją fotograficzną, eksponatową i audiowizualną.

sobota, 14 stycznia 2012

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Andrychowa za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Andrychowa za 2011 rok
Towarzystwo Miłośników Andrychowa powstało w maju 1976 roku i jest jedną z organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Andrychów. Organizacje pozarządowe uważa się za trzecią siłę sprawczą rozwoju naszego kraju. Zgodnie ze statutem – terenem działania TMA jest miasto i Gmina Andrychów, a jego działania obejmują zagadnienia historyczne, kulturalne, przyrodnicze, krajoznawcze i społeczno- gospodarcze. 
Statutowe cele udaje się osiągnąć przez: