czwartek, 14 listopada 2002

Kwesta 2002

                                       Dotyczy: sprawozdanie z przebiegu zbiórki
                                                      (kwesty) w dniu 1-go listopada 2002r.


            W dniu 1-go listopada 2002 roku została przeprowadzona przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie zbiórka pieniężna (kwesta) na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie.
            W dniu 4-go listopada 2002 roku Członkowie Zarządu w składzie:

1)      Aleksander Nidecki                Prezes;
2)      Tomasz Bizoń                         Członek Zarządu;
3)      Aleksander Toma                   Członek zarządu

dokonała sprawdzenia stanu nienaruszalności opieczętowanych puszek - rozpieczętowała je
i przeliczyła zawartości kwotę. W wyniku przeliczenia stwierdzono, że zebrana kwota wyniosła

2.618,30 złotych oraz 5 dolarów (słownie: dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych i 30/100)

Pieniądze zostały wpłacone w dniu 5-go listopada 2002 roku na konto Towarzystwa w Banku Spółdzielczym w Andrychowie i zostaną wykorzystana zgodnie z celem zbiórki, na remont pomników na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie.                                                                                                         Prezes TMA

                                                                                                         Aleksander Nidecki


sobota, 1 czerwca 2002

Sprawozdanie TMA za okres od 27-go maja 2001 do 31-go maja 2002 roku

Zgodnie ze statutem Towarzystwo Miłośników Andrychowa podjęło szereg działań zmierzających do zaznaczenia się na mapie województwa Małopolskiego i gminy Andrychów.

poniedziałek, 14 stycznia 2002

Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Andrychowa za 2001 rok     Towarzystwo Miłośników Andrychowa powstało 31-go maja 1976 roku i zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 2/1976r. Jest jedną z organizacji pozarządowych które uważa się za trzecią siłę sprawczą rozwoju kraju.
Zgodnie ze statutem – terenem działania „Towarzystwa” jest miasto Andrychów, a jego działania obejmują zagadnienia historyczne, kulturalne, krajoznawcze i społeczno-gospodarcze. –Towarzystwo jest stowarzyszeniem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury.