sobota, 14 stycznia 2012

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Andrychowa za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Andrychowa za 2011 rok
Towarzystwo Miłośników Andrychowa powstało w maju 1976 roku i jest jedną z organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Andrychów. Organizacje pozarządowe uważa się za trzecią siłę sprawczą rozwoju naszego kraju. Zgodnie ze statutem – terenem działania TMA jest miasto i Gmina Andrychów, a jego działania obejmują zagadnienia historyczne, kulturalne, przyrodnicze, krajoznawcze i społeczno- gospodarcze. 
Statutowe cele udaje się osiągnąć przez: