środa, 6 marca 2013

O Towarzystwie Miłośników Andrychowa


Towarzystwo Miłośników Andrychowa zawiązane zostało 15 maja 1976 r., za główny cel stawiając sobie „organizowanie i popieranie wszelkich zamierzeń i prac związanych z historią oraz ochroną i rozwojem kulturalnych i gospodarczych wartości miasta Andrychowa”. Organizacja zrzeszała niespełna trzy dziesiątki członków, do pierwszego zarządu wybrani zostali: dr Jan Stworzewicz jako prezes, Maria Biel - sekretarz i Antoni Buda - skarbnik. Do ważniejszych osiągnięć pierwszego okresu działalności Towarzystwa trzeba zaliczyć powołanie cyklu spotkań pod nazwą Andrychowskie Wieczory przy Świecach, ukazujących szerzej nieznane fakty z dziejów Andrychowa i prezentujących ciekawych ludzi mieszkających w mieście nad Wieprzówką bądź z niego się wywodzących.

Podziękowania dla sponsora

Towarzystwo Miłośników Andrychowa pragnie podziękować Drukarni Drukpress S.C. Dariusz Bielecki J T M Korczak w Andrychowie za druk fantastycznej jakości  ulotek informacyjnych!
Dziękujemy!