piątek, 14 stycznia 2011

Sprawozdanie z działalności TMA za 2010 rokTowarzystwo Miłośników Andrychowa istnieje od 1976 roku. Jego działalność to wspieranie i organizowanie różnorodnych działań związanych z dziedzictwem kulturowym andrychowszczyzny.