sobota, 14 stycznia 2006

Sprawozdanie z działalności TMA za 2005 rok         Towarzystwo Miłośników Andrychowa powołano Decyzją Naczelnika Miasta Andrychowa Nr 2/76 z dnia 15.05.1976 roku. W statucie Towarzystwa czytamy, że terenem działalności TMA jest miasto Andrychów, miejsce związane z Andrychowem historycznie, gospodarczo i kulturowo.