poniedziałek, 14 stycznia 2002

Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Andrychowa za 2001 rok     Towarzystwo Miłośników Andrychowa powstało 31-go maja 1976 roku i zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 2/1976r. Jest jedną z organizacji pozarządowych które uważa się za trzecią siłę sprawczą rozwoju kraju.
Zgodnie ze statutem – terenem działania „Towarzystwa” jest miasto Andrychów, a jego działania obejmują zagadnienia historyczne, kulturalne, krajoznawcze i społeczno-gospodarcze. –Towarzystwo jest stowarzyszeniem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury.