wtorek, 27 listopada 2018

Mistrzowie tradycji z regionu


        

            Z początkiem każdego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza programy grantowe w ramach których m.in. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań. Jednym z nich jest program zatytułowany "Kultura ludowa i tradycyjna" z pod zadaniem "Mistrz tradycji".

czwartek, 20 września 2018

Projekt „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Etap 2”Projekt „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Etap 2” jest kontynuacją zadania realizowanego w 2017 r. w ramach konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych 2017”. Celem projektu jest profesjonalne opracowanie, zewidencjonowanie, zabezpieczenie i udostępnienie bogatego zasobu archiwalnego Towarzystwa Miłośników Andrychowa, którego znaczenie dla badań nad historią regionu i jej popularyzacją, jest nieocenione.

W wyniku realizacji projektu materiały archiwalne wchodzące w skład następujących zespołów zostaną zewidencjonowane i opracowane w Systemie Muzealnym MONA:

- II wojna światowa (4 jednostki archiwalne zawierające materiały aktowe, w tym unikatową listę mężczyzn wyznania mojżeszowego pochodzących z Andrychowa i okolic, zdolnych do pracy oraz kolekcję Tadeusza Wolfa),

- Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Andrychów (2 jednostki archiwalne zawierające materiały aktowe i fotograficzne z OSP z terenu gminy),

- Zakładowy Dom Kultury przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie (4 jednostki archiwalne, w tym kolekcja Elżbiety Srebro, zawierające archiwalia dokumentujące działalność ZDK, materiały aktowe i fotograficzne),

- Dom Kultury Dzieci i Młodzieży (8 jednostek, materiały aktowe i fotograficzne związane z działalnością instytucji).

Efektem działań będą również pomoce archiwalne w postaci inwentarzy i indeksów. Nad realizacją projektu czuwa 3-osobowy zespół w składzie: Regina Pazdur, Maria Pytel-Skrzypiec i Daria Rusin.

fot. R. Pazdur
 
wtorek, 12 czerwca 2018

VIII Międzyszkolny Turniej „Chłopskiej Szkoły Biznesu” o Puchar Drelicharza z Andrychowa

8. 06. 2018 r. w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej odbył się VIII Międzyszkolny Turniej „Chłopskiej Szkoły Biznesu” o Puchar Drelicharza z Andrychowa. W turnieju wzięło udział 40 uczniów klas gimnazjalnych (po 4 drużyny dwuosobowe jako reprezentacje 5 szkół).