czwartek, 20 września 2018

Projekt „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Etap 2”Projekt „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Etap 2” jest kontynuacją zadania realizowanego w 2017 r. w ramach konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych 2017”. Celem projektu jest profesjonalne opracowanie, zewidencjonowanie, zabezpieczenie i udostępnienie bogatego zasobu archiwalnego Towarzystwa Miłośników Andrychowa, którego znaczenie dla badań nad historią regionu i jej popularyzacją, jest nieocenione.

W wyniku realizacji projektu materiały archiwalne wchodzące w skład następujących zespołów zostaną zewidencjonowane i opracowane w Systemie Muzealnym MONA:

- II wojna światowa (4 jednostki archiwalne zawierające materiały aktowe, w tym unikatową listę mężczyzn wyznania mojżeszowego pochodzących z Andrychowa i okolic, zdolnych do pracy oraz kolekcję Tadeusza Wolfa),

- Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Andrychów (2 jednostki archiwalne zawierające materiały aktowe i fotograficzne z OSP z terenu gminy),

- Zakładowy Dom Kultury przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie (4 jednostki archiwalne, w tym kolekcja Elżbiety Srebro, zawierające archiwalia dokumentujące działalność ZDK, materiały aktowe i fotograficzne),

- Dom Kultury Dzieci i Młodzieży (8 jednostek, materiały aktowe i fotograficzne związane z działalnością instytucji).

Efektem działań będą również pomoce archiwalne w postaci inwentarzy i indeksów. Nad realizacją projektu czuwa 3-osobowy zespół w składzie: Regina Pazdur, Maria Pytel-Skrzypiec i Daria Rusin.

fot. R. Pazdur
 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz