piątek, 14 listopada 2003

Kwesta 2003            W dniu 1-go listopada 2003 roku została przeprowadzona przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie zbiórka pieniężna (kwesta) na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie.

            W dniu 3-go listopada 2003 roku komisja w Składzie:

      1)            Aleksander Nidecki                   Prezes TMA;
      2)            Aleksander Toma                      Członek zarządu;
      3)            Tomasz Bizoń                           Członek zarządu;
      4)            Ewelina Prus-Bizoń                  Członek ZHP

dokonała sprawdzenia stanu nienaruszalności opieczętowanych puszek – rozpieczętowała je
i przeliczyła zawartość kwoty. W wyniku przeliczenia stwierdzono, że zebrana kwota wyniosła

1.269,38 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i 38 groszy).

            Koszty poniesione zbiórki to opłata w Urzędzie Miasta za zezwolenie – 81 złotych.

Kwota 1.188,38 złotych została wpłacona na konto Towarzystwa Miłośników Andrychowa
w Banku Spółdzielczym w Andrychowie i zostanie wykorzystana zgodnie z celem zbiórki na remont pomników na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie.


                                                                                                       Prezes  TMA

                                                                                                       Aleksandert Nidecki