czwartek, 16 maja 2013

Noc Muzeów w Andrychowie
Już 18 maja Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej zaprasza na Noc Muzeów. Impreza odbędzie się w pałacu Bobrowskich w godz.18.00 – 24.00. W programie warsztaty dla dzieci (tych młodszych i starszych), gra Chłopska Szkoła Biznesu, zwiedzanie Izby.

czwartek, 9 maja 2013

Australijskie obrazyW Izbie Regionalnej w zamku otwarto wystawę „Australia w malarstwie Kazimierza Jończego”.  Można na niej zobaczyć nie tylko piękne obrazy, które powstały w czasie pobytu na antypodach, ale też wiele pamiątek z podróży na Antypody.

Teksty do "Zeszytów Andrychowskich"
Zarząd Towarzystwa Miłośników Andrychowa informuje, że zamierza w roku 2013 wydać pierwszy numer periodyku „Zeszyty Andrychowskie”. Tematyka artykułów zamieszczanych w periodyku ma dotyczyć różnych aspektów historii Gminy Andrychów, a ponadto sprawom przyrody ożywionej oraz nieożywionej i jej ochrony. Chętnie widzielibyśmy także opracowania na temat postulowanych kierunków rozwoju miasta i gminy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu zamieszczanych materiałów zamierzamy wprowadzić recenzowanie nadsyłanych opracowań przez naukowców specjalizujących się w dziedzinach, których dotyczyć będą artykuły.