czwartek, 9 maja 2013

Teksty do "Zeszytów Andrychowskich"




Zarząd Towarzystwa Miłośników Andrychowa informuje, że zamierza w roku 2013 wydać pierwszy numer periodyku „Zeszyty Andrychowskie”. Tematyka artykułów zamieszczanych w periodyku ma dotyczyć różnych aspektów historii Gminy Andrychów, a ponadto sprawom przyrody ożywionej oraz nieożywionej i jej ochrony. Chętnie widzielibyśmy także opracowania na temat postulowanych kierunków rozwoju miasta i gminy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu zamieszczanych materiałów zamierzamy wprowadzić recenzowanie nadsyłanych opracowań przez naukowców specjalizujących się w dziedzinach, których dotyczyć będą artykuły.



Chętnych do umieszczenia swych prac w pierwszym numerze „Zeszytów Andrychowskich” prosimy o składanie maszynopisów osobiście lub listownie w Izbie Regionalnej TMA w Pałacu Bobrowskich, 34-120 Andrychów ul. Krakowska 69, lub w formie elektronicznej z dopiskiem „Zeszyty Andrychowskie” na adres Prezesa Towarzystwa: jef7@o2.pl lub tma.andrychow@gmail.com.
Termin składania materiałów: 30 września 2013 r. Do końca października 2013 r. autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu ich prac do druku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz