niedziela, 29 listopada 2015

Zamkowa Choinka Pokoleniowa

Zamkowa Choinka Pokoleniowa

Towarzystwo Miłośników Andrychowa - już po raz kolejny zaprasza dzieci, młodzież szkolną i dorosłych mieszkańców andrychowszczyzny do wspólnej zabawy ubierania choinki świątecznej pod nazwą "Zamkowa Choinka Pokoleniowa".

Spotkanie to zorganizowane zostało w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2015 r. TMA dostało dotację na organizację spotkania w ramach zadania - „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”: „ Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”.

VI Międzyszkolny Turniej Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”

VI Międzyszkolny Turniej Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu”
o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”

Organizatorem VI Międzyszkolnego Turnieju Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa” było Towarzystwo Miłośników Andrychowa. Rozgrywki przeprowadzone zostały w dniu 19 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego – jako współorganizatora.

Kwesta na ratowanie cmentarnych zabytków 1 listopada 2015 rok

Kwesta na ratowanie cmentarnych zabytków.
1 listopada 2015 rok
W tym roku andrychowska kwesta, której organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz harcerzami z Hufca ZHP z Andrychowa odbywała się już po raz piętnasty.
Kwestę zainicjowała harcerka - seniorka dh Aurelia Mikołajko (zmarła w sierpniu br.) W organizacji pierwszej kwesty pomógł  nieżyjący - ówczesny radny i prezes TMA -  instruktor ZHP – dh.  Aleksander Nidecki.
Dotychczas udało się objąć opieką ponad 20 grobów

niedziela, 1 listopada 2015

Kwesta


      Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego organizuje na cmentarzu komunalnym kwesty od 2001 roku. Zebrane pieniądze przeznaczane są na renowacje zabytkowych nagrobków. Poniżej klikając dany link, mogą zapoznać się Państwo z informacjami szczegółowymi dotyczącymi zbiórek pieniędzy oraz renowacją nagrobków  w danym roku kalendarzowym. 


Zobacz, jak wyglądały/ wyglądają nagrobki przed renowacją konserwatorską. Niektóre z nich udało się już odrestaurować, inne nadal czekają na swój czas.... Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i polecamy się pamięci w dniu 1 listopada na cmentarzu komunalnym! KLIK

poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Spacerownik po miejscach pamięci w Gminie Andrychów

Spacerownik po miejscach pamięci w Gminie Andrychów

Mottem wydawnictwa opracowanego przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa są słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Publikacja ta opracowana w formie małego przewodnika z zaznaczonymi na mapie Gminy miejscami pamięci, stanie się z pewnością następną unikatową ścieżką historyczną, edukacyjną, rekreacyjną i turystyczną dla wszystkich mieszkańców a także dla ruchu turystycznego w Gminie. Zachęcała będzie do aktywnego zwiedzania Gminy Andrychów a utrwalone na tablicach treści pozwolą na swoistą lekcję historii „dużej” i „małej Ojczyzny”.

Rubinowy Jubileusz Hufca ZHP Andrychów

Andrychowski hufiec ZHP 14 czerwca 2015 roku obchodził uroczystość 40-lecia istnienia. Podczas mszy św. w kościele p.w. Św. Macieja w Andrychowie został poświęcony nowy Sztandar Hufca Andrychów. Na placu Mickiewicza zorganizowano uroczysty apel z udziałem władz Andrychowa i Wieprza. Były przemówienia i gratulacje. Zastępca burmistrza Mirosław Wasztyl i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski wręczyli harcerzom medal „Zasłużony dla gminy Andrychów” oraz

Wizyta w mieście partnerskim Isny

Wizyta w mieście partnerskim Isny

W dniach od 25 do 28 czerwca 2015 roku delegacja Towarzystwa Miłośników Andrychowa razem z przedstawicielami innych organizacji i stowarzyszeń z Gminy Andrychów przebywała w mieście partnerskim Isny w Niemczech. Zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez władze i mieszkańców miasta. Podczas całego pobytu mieliśmy okazję zwiedzić zamek Linderhof, piękny Oberammergau z jego atrakcjami, kościół pielgrzymkowy w Wies, odbyć wycieczkę na Adelegg (pasmo górskie w Alpach Algawskich), wędrować szlakiem przez Schwarzer Grat (najwyższy szczyt pasma) do Eisenach/Kreuzthal. Zwiedzaliśmy też

Przewodnik po smakach Andrychowszczyzny

Przewodnik po smakach Andrychowszczyzny

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Andrychowa ukazała się kolejna już publikacja – folder pt.: „Przewodnik po smakach Andrychowszczyzny. Kwaki, mięty, kurdybanki czyli dania spod Złotej Górki. Od ukazania się cyklu artykułów w Nowinach Andrychowskich w latach 90-tych XX wieku, pt.: „Kwaki, mięty, kurdybanki, czyli dania spod Złotej Górki” autorstwa Pana Przemysława Płonki, wydanie „Przewodnika po smakach Andrychowszczyzny” może okazać się dla mieszkańców i turystów odkryciem podobnego rodzaju jak dla innych kiedyś „kaczka po pekińsku”. Istnieje duży deficyt publikacji związanych z historią, tradycją, obyczajowością życia codziennego mieszkańców Gminy – a jedzenie – podstawowa potrzeba człowieka wymaga codziennego sporządzania posiłków. W tradycyjnej kuchni potrawy komponowały się zwykle z tego, co najłatwiej dostępne, najtańsze, czy też najprostsze w uprawie (hodowli) stosując mało skomplikowane receptury przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie – z matki na córki. Z tradycyjnych przepisów kulinarnych można odczytać dzieje regionu, dla którego są charakterystyczne, dlatego warto je chronić przed zapomnieniem, tym bardziej, że kuchnia regionalna w czystej postaci umiera, częściowo z powodu mieszania się ludności. Biorąc pod uwagę położenie Kotliny Andrychowskiej i realia historyczne, osadzającej ją mocno w kręgu wpływów austro-węgierkich można dostrzec, że nasza tradycja łączy elementy „folkloru kulinarnego” małopolski, ślaska, góralszczyzny. Dlatego też, wartość i oryginalność takiej prostoty kuchni andrychowszczyzny, mieszkańcy i turyści będą mogli skonfrontować z innymi polskimi (i nie tylko) kuchniami regionalnymi. „Przewodnik po smakach Andrychowszczyzny” to doskonała promocja naszych tradycji obyczajów i historii w różnych środowiskach (turyści, goście, mieszkańcy, targi turystyczne). Publikacja ta – to stworzenie mieszkańcom i nie tylko możliwości przypomnienia sobie o potrawach, dzięki którym wyrośli, o których opowiadano w ich rodzinach, o tradycjach ich przyrządzania i spożywania. To możliwość aby wymyślać potrawy własne, a jednak „w duchu ” – czy „w stylu”. 

Prace renowacyjne na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie

Prace renowacyjne
na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie

Na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie, Towarzystwo Miłośników Andrychowa przeprowadza kolejne prace renowacyjne. W tym roku odnowione zostaną płyty na "Pomniku Nieznanego Żołnierza" zawierające nazwiska synów andrychowskiej ziemi, uczestników działań I wojny światowej oraz na nagrobek słupowy Marcelego Beranka i jego rodziny, wiceburmistrza Andrychowa, asesora miejskiego, działacza społecznego.
czwartek, 28 maja 2015

Dzieje działalności kulturalno-oświatowej w Pałacu Bobrowskich


Dwór popularnie zwany jako "Zamek" od chwili przejęcia go przez miasto służył i służy do tej pory jako placówka kulturalno-oświatowa dla naszego miasta. W zbiorach Towarzystwa Miłośników Andrychowa zachowało się kilka dokumentów i zdjęć z tamtych czasów. Na ich podstawie opracowany jest niniejszy tekst.
W 1947 roku staraniem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zostało założone w Zamku Państwowe Przedszkole nr 1. Główną przyczyną powstania tego przedszkola był fakt, iż zwiększyła się ilość pracujących matek. Zachodziła więc konieczność utworzenia przedszkola, do którego dzieci mogłyby uczęszczać w tych godzinach, kiedy rodzice zajęci byli pracą. Na początku jego działalności zajmowało ono 5 sal. Uczęszczały do niego dzieci od 3 do 7 lat. Przebywały pod opieką 14 doświadczonych wychowawczyń od 7.00 do 16.00. Przedszkole działało do 2006 roku.
W przyziemiu prawego skrzydła andrychowskiego pałacu, przez jakiś czas znajdowała się pracownia Albina Byrskiego, znanego fotografa andrychowskiego działającego jeszcze przed wojną.
W latach 1951-1969 funkcjonował w Zamku internat dla chłopców ze szkoły zawodowej. W związku z tym, że wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Andrychowie była spora grupa młodzieży dojeżdżającej, powstała potrzeba stworzenia dla niej internatu. Zorganizowano go i otworzono 01.09.1951 roku w jednym ze skrzydeł Pałacu Bobrowskich. Zakład (WSW) przygotował pomieszczenia i wyposażył je w niezbędny sprzęt. W internacie znalazło się również mieszkanie dla nauczyciela. Młodzież mieszkająca w internacie korzystała z całodziennego wyżywienia na miejscu. Posiłki były przygotowywane w kuchni przez zatrudniony tam personel. Uczniowie otrzymywali państwowe stypendia, z których opłacali pobyt i wyżywienie w internacie. Życie ich skupiało się w skromnej świetlicy wyposażonej w telewizor, adapter i różne gry stolikowe. W świetlicy organizowano również naukę własną. Oprócz tego młodzież mieszkająca w internacie uczęszczała na różne imprezy kulturalne do miejscowego Domu Kultury.
Dom Harcerza, powstał w Andrychowie zgodnie z decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie z końcem grudnia 1951 roku - była to pierwsza tego typu placówka w ówczesnym powiecie wadowickim. W pierwszym roku Dom Harcerza zatrudniał 2 pracowników etatowych, którzy zorganizowali aż 8 kół zainteresowań z 98 uczestnikami. Trzeba zaznaczyć, że w pierwszym roku Dom Harcerza zajmował jedną salę w Świetlicy Stronnictwa Demokratycznego. W tej sali odbywały się zajęcia techniczne, artystyczne i sportowe. W roku 1952/53 placówka została przeniesiona do Zamku do jego lewego skrzydła gdzie otrzymała 4 sale w tym 3 pracownie. Zorganizowano wówczas pracownię techniczną, artystyczną i przyrodniczą, do których uczęszczało 208 dzieci zorganizowanych w 14 kółkach zainteresowań. Placówka zyskiwała sobie coraz większą popularność.
W roku 1957, Dom Harcerza został przemianowany przez Ministerstwo Oświaty na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Celem tej placówki było poprzez prowadzenie pracowni i kółek rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży, oraz umożliwianie im pożyteczne wykorzystanie wolnego od nauki i pracy czasu. Zachowała się do dziś karta ewidencyjna, którą należało wypełnić, aby zostać uczestnikiem DKDiM. Mogło nim zostać każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat, które: osiąga dobre wyniki w nauce, a zachowaniem swoim nie przynosi ujmy młodzieży; zgłosi się dobrowolnie na uczestnika DKDM i uzyska zgodę rodziców, wychowawców i Kierownictwa Szkoły; uczestnikiem DKDiM może być tylko ten kto: uczy się pilnie w szkole, jest zdyscyplinowany, szanuje przełożonych i kolegów, wkłada w pracę całą swoją ambicję i serce, szanuje cudzą własność; uczestnik przychodzi na zajęcia punktualnie; nie marnuje czasu przeznaczonego na pracę w zespołach; po zajęciach pozostawia miejsce, instrumenty i narzędzia pracy w porządku; uczestnik stara się swoją pracą osiągać najlepsze wyniki. Dzieci i młodzież szkolna miała tu bogatą ofertę kółek zainteresowań. Można było się zapisać do kółka: tanecznego, teatralnego, czytelniczego, żywego słowa, literackiego, nauki języków obcych (j. rosyjski, niemiecki), rytmicznego, muzycznego - gry na mandolinie, akordeonie, gitarze, harmonijce ustnej, gotowania, szycia, fotograficznego, szkutniczego, technicznego, turystycznego, geograficznego, modelarskiego, lekkoatletycznego, łuczniczego, radioamatorów. Z zachowanych zapisków dotyczących osiągnięć poszczególnych kółek i ich uczestników czytamy: „ Zespoły techniczne DKDiM w Andrychowie w latach 1959/60 zdobywają nagrody na konkursach technicznych wojewódzkich. W 1959 roku Paździora otrzymał 3 miejsce w skali wojewódzkiej a jako nagrodę 300 zł. W roku 1960 Duda Jan uzyskał II miejsce i otrzymał rower. W 1959 r. na zawodach centralnych Wanda Swakoń uzyskała III miejsce, a cały zespół dziewcząt uzyskał także III miejsce, chłopcy VIII miejsce. Łucznicy z Andrychowa, nie przesadzając są znani w całej Polsce. Przechodząc zwycięsko przez zawody okręgowe, zbierają laury na zawodach centralnych organizowanych przez Ministerstwo Oświaty i Polski Związek Łuczniczy w Warszawie. I tak w roku 1958 na zawodach okręgowych w Warszawie uzyskali II miejsce, a w roku 1959 I miejsce. W 1957 roku prace kółka fotograficznego ostały wyróżnione na wystawie wojewódzkiej a potem zostały wysłane na wystawę centralną. Zespół taneczny uzyskał I miejsce na eliminacjach wojewódzkich. Od roku 1958/59 zorganizowano zespół żywego słowa. Uczestnicy tego kółka wzięli udział w powiatowym konkursie recytatorskim gdzie uzyskali od I prócz II wszystkie kolejne miejsca przed recytatorami z powiatu”.
Po otrzymaniu sali przedszkola w roku 1958 wyraźnie rozwinęła się działalność sobotnio-niedzielnych imprez masowych - najważniejszego działu pracy placówki. Były to przeważnie różne zabawy i konkursy dla wszystkich dzieci i młodzieży. DKDiM był organizatorem imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, "Karnawału Młodości", i wielu innych przedsięwzięć. W niedzielę największa sala w Zamku (północna) pełniła rolę kina dziecięcego. Frekwencja na seansach filmowych była zawsze 100 %. Filmy były dostosowane do wieku widzów, dużo było również filmów wychowawczych - związanych z tematyką przerabianą w szkole. Wszystkie imprezy cieszyły się wielkim powodzeniem wśród dzieci i młodzieży.
W roku 1969 DKDiM prowadził działalność już w 33 kołach zainteresowań skupiając 567 uczestników. Zajęcia w placówce prowadzone były od 15.00 do 19.00. Obok działalności w kołach zainteresowań prowadzono szeroką działalność imprezową dla młodzieży. W związku ze zbyt małą ilością pomieszczeń dla wszystkich zespołów, w roku tym DKDiM zmuszony był przenieść działalność niektórych kół do Liceum, Szkoły nr 1 i nr 3.
DKDiM był również organizatorem wielu wycieczek m.in. do Warszawy, Gdyni, Zakopanego, Ojcowa. Oprócz tego w tygodniu działała tu również świetlica dla dzieci oczekujących na rodziców. Mogły tam oglądać telewizor, pograć w gry świetlicowe, tenis stołowy, bilard. DKDiM miał zawsze bogatą ofertę imprez dla dzieci i młodzieży w okresie wszystkich ówcześnie występujących wolnych dni (ferie, wakacje). Bardzo ważną inicjatywą tej placówki była opieka nad dziećmi Polaków, którzy mieszkali po II wojnie światowej za granicami kraju np. w Szwecji czy Dani. Takim znamiennym wręcz już historycznym i bardzo cennym tego dowodem jest znajdujący się w zbiorach TMA list z 26 września 1956 roku, od Pani Stanisławy Kowalczyk nadany w Szwecji a adresowany do Pani Janiny Wojnarowskiej - Dom Harcerza, Andrychów, woj. Kraków. Czytamy w nim m.in.: "Szanowna Pani. List otrzymałam za który serdecznie dziękuję. Co do Krysi to się bardzo podobało w Polsce. I zawsze panią wychowawczynią wspomina że pani była bardzo dobra, dla Krysi. I oczywiście koleżanki. A teraz Pani opiszę o Krysi powrocie do Szwecji. (......)Pojechała Krysia samochodem do Konsulatu. I koleżanki z którymi była, w Konsulacie zrobili ładne przyjęcie. Mówiła ładne wiersze, co się nauczyła w Zakopanem i śpiewała Hymn Polski. Bardzo się podobało wszystkim że tak się tyle wierszy nauczyła i piosenek. (.....) A teraz ja z mężem bardzo Pani, dziękujem za dobre serce. Że Krysia się nauczyła tyle wierszy i piosenek. I oczywiście po polsku dobrze mówi. Co do Krysi to chodzi do szkoły i się dobrze uczy. Zawsze wspomina Polskę. Że tak miała wesoło, i tyle zwiedzała ładnych miast(......).
W 1960 roku Komitet Rodzicielski był założycielem "Ogródka jordanowskiego przy Zamku", który służył również przedszkolakom i dzieciom ze świetlicy.
Dom Kultury Dzieci i Młodzieży obejmował swoim zasięgiem nie tylko młodzież ze szkół andrychowskich ale także z okolicznych wiosek takich jak: Rzyki, Belęcina, Inwałd, Gierałtowice, Łęg. Średnio w ciągu roku szkolnego przewijało się 600 dzieci i młodzieży - co w okresie od 1951 do 1976 roku dawało 15 000 dzieci i młodzieży. Nie wliczamy tu balów, konkursów, imprez sportowych i kulturalnych, seansów kinowych, wycieczek i biwaków.
30 maja 1974 roku Urząd Powiatowy w Wadowicach przekształcił Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Ognisko Pracy Pozaszkolnej, jako placówki wychowania pozaszkolnego. Powiększono wtedy liczbę zespołów i kół zainteresowań, wzrosła liczba uczestników oraz instruktorów prowadzących zajęcia. W pracy Ogniska zawsze dużą uwagę zwracano na muzykę i aktywność fizyczną. Różnorodne formy ruchu powiązano z muzyką a tańce miały charakter zbiorowej zabawy. Największym powodzeniem cieszył się zespół tańca nowoczesnego i klasycznego. Najmocniejszą stroną placówki były zespoły taneczne i rytmiczne, np.: Katarzynki, Roztańczone papużki, UFO, Wesoła szesnastka, Tenutki, zespół tańca nowoczesnego Rapina i inne. Od 1 lutego 2000 roku placówka stała się integralną częścią Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie. W styczniu 2014 roku Ognisko Pracy Pozaszkolnej przeniosło się do nowej siedziby.
W 1993 roku, od kiedy powstała Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Andrychowa z roku na rok zwiększa się liczba dzieci, młodzieży, osób dorosłych uczestniczących w różnych imprezach, warsztatach. Izba Regionalna TMA jest to miejsce, które stało się nieodłączną wizytówką Andrychowa. Jej osiągnięcia promują miasto nie tylko w regionie ale w kraju i poza jego granicami.

TMA zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy byli bezpośrednimi uczestnikami opisywanych wydarzeń, posiadają informację na ten temat z innych źródeł o pomoc przy dokładniejszym opracowaniu dziejów andrychowskiego zamku..

Opracowanie: Teresa Putek oraz Maria Skrzypiec na podstawie materiałów i zdjęć stanowiących własność TMA 

 

Kolejna już Noc Muzeów za nami!

Kolejna już Noc Muzeów za nami!

W sobotę 16 maja 2015 roku od godziny 18.00 do 24.00 Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Andrychowa otwarta była dla wszystkich zwiedzających, którzy uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów. Pogoda dopisała. Cieszy to, że zwiedzających nie brakowało. W tym roku odwiedziło Izbę około 100 osób. Nie byli to tylko mieszkańcy Andrychowa i okolic ale między innymi również goście z Katowic. Zwiedzający z wielkim zainteresowaniem oglądali zgromadzone eksponaty. Z ciekawością słuchali również opowieści przewodnika o historii Andrychowszczyzny. Chętni biorący udział w grze miejskiej "Miejsca pamięci w Andrychowie”, otrzymali nagrody za uczestnictwo. Ostatnim etapem zwiedzania była zabytkowa kuchnia, w której przy herbatce i ciasteczku spotkało się młode i starsze pokolenie. Wspomnień i opowieści o dawnym Andrychowie nie było końca. O sympatycznej atmosferze świadczą liczne wpisy zwiedzających w okolicznościowej księdze. Noc Muzeów ma być zachętą, do częstszego ich odwiedzania. Izba Regionalna zaprasza w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach otwarcia do jej odwiedzania. Naprawdę warto tam pójść i zobaczyć kawałek naszej „Małej Ojczyzny”. 
 

środa, 13 maja 2015

Noc Muzeów 2015

 

W sobotę 16 maja 2015 roku odbędzie się kolejna już Noc Muzeów – ogólnopolska akcja w której muzea, galerie i instytucje kultury bezpłatnie udostępniają swoje zbiory zwiedzającym.

Zdarza się kilka nocy w roku, kiedy nie warto spać. Do jednej z nich niewątpliwie należy NOC MUZEÓW! Ci co tego doświadczyli – wiedzą, ci, co jeszcze nie – zobaczą, że jest to wyjątkowe przeżycie”.
Towarzystwo Miłośników Andrychowa po raz kolejny, włączając się w ogólnopolską Noc Muzeów, zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzenia swoich ekspozycji i uczestnictwa w licznie przygotowanych atrakcjach.
W ramach Nocy Muzeów Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej mieszcząca się w Pałacu Bobrowskich zaprasza:
18.00-21.00 - gra miejska "Miejsca pamięci w Andrychowie” (uczestnicy odbierają regulamin i materiały w Izbie)
18.00-24.00 - zwiedzanie izby z przewodnikiem
18.00-24.00 - spotkania pokoleń przy herbatce: „Andrychów moje miasto na dobre i złe”
Noc Muzeów rozpocznie się o 18.00 i potrwa do północy. Wstęp jest bezpłatny

wtorek, 24 marca 2015


Konkurs „Lubię to miejsce”

Konkurs „Lubię to miejsce”
Już po raz trzeci, przeprowadzony został Gminny Konkurs Świetlic Szkolnych pt.: „Lubię to miejsce” organizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów, którzy uczęszczają do świetlic szkolnych.
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów o regionie, który zamieszkują, promowanie gminy Andrychów jako punktu skupiającego wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc oraz motywowanie uczniów do rozwijania uzdolnień twórczych podczas zajęć świetlicowych.
5 lutego 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie zwycięzcom konkursu zostały uroczyście wręczone nagrody.
Jury,  w skład którego weszli członkowie Towarzystwa Miłośników Andrychowa w składzie: pan Andrzej Fryś, pani Maria Przybyłowicz, pani Teresa Putek oraz pani Maria Pytel -Skrzypiec przyznało następujące miejsca:
W kategorii klas I-II SP:
1. Emilia Socała i Julia Molendowicz (kl. I) "Fontanna na plantach w Andrychowie" ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie
2. Natalia Marek (kl. I) "Park jesienią" ZSS w Sułkowicach- Łęgu
3. Antoni Fic i Wiktor Płonka (kl. I) "Magiczna osada w Rzykach - Wesołe zabawy na świeżym powietrzu" ZSS w Zagórniku
WYRÓŻNIENIE:
Zuzanna Potempa "Mój dom w Roczynach" ZSS w Roczynach


W kategorii klas III - IV SP:
1. Julia Zielińska (kl. III) "Moje ulubione miejsca w Roczynach" ZSS w Roczynach
2. Zuzanna Rajda (kl. III) "Widok z mojego okna - Roczyny Złota Górka" ZSS w Roczynach
3. Martyna Gibas (kl. IV) "Staw w Andrychowie" ZSS w Targanicach
WYRÓŻNIENIE:
Maja Matejko "Kwiecisty Park" ZSS w Zagórniku


W kategorii klas V -VI SP
1. Kinga Jopek i Karolina Kruźlak (kl.VI) "Warownia w Inwałdzie" ZSS w Inwałdzie
2. Agnieszka Lachendrowicz i Filip Osowski (kl.VI) "Stanica Hucuł w Sułkowicach - Bolęcinie" ZSS w Inwałdzie
3. Martyna Oboza i Barbara Mizio (kl. VI) "Basen w Andrychowie" ZSS w Inwałdzie
WYRÓŻNIENIE:
Natalia Łysoń "Czarny Groń" ZSS w Targanicach
Pan Andrzej Szafrański (Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie) oraz pan Zbigniew Grabowski (Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach - Bolęcinie) oprócz wręczenia nagród uczestnikom konkursu, wręczyli również podziękowania dla nauczycielek: Renaty Maciejczyk (ZSS w Inwałdzie), Bożeny Gałuszki, Moniki Stysło- Marczyńskiej (ZSS w Sułkowicach - Łęgu), Agnieszki Miarki, Marty Paczyńskiej, Anny Hernas (ZSS w Zagórniku), Iwony Droździk, Jolanty Rokowskiej (ZSS w Targanicach), Agnieszki Wawro, Joanny Grygiel (ZSS w Roczynach), Katarzyny Dyrcz, Agnieszki Króliczek (ZSS w Sułkowicach - Bolęcinie) za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Nagrody dla wyróżnionych uczniów oraz nagrody pocieszenia zostały przygotowane przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa przy współpracy z Wydziałem Turystyki, Sportu i Kultury UM w Andrychowie.
Po uroczystości rozdania nagród, dla wszystkich uczestników konkursu Towarzystwo Miłośników Andrychowa  zorganizowało Warsztaty Teatralno - Regionalne. 


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!