sobota, 1 czerwca 2002

Sprawozdanie TMA za okres od 27-go maja 2001 do 31-go maja 2002 roku

Zgodnie ze statutem Towarzystwo Miłośników Andrychowa podjęło szereg działań zmierzających do zaznaczenia się na mapie województwa Małopolskiego i gminy Andrychów.