sobota, 1 czerwca 2002

Sprawozdanie TMA za okres od 27-go maja 2001 do 31-go maja 2002 roku

Zgodnie ze statutem Towarzystwo Miłośników Andrychowa podjęło szereg działań zmierzających do zaznaczenia się na mapie województwa Małopolskiego i gminy Andrychów.

            Przede wszystkim Towarzystwo zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Posiada nadany REGON, NIP i Statut co jest podstawą osobowości prawnej. Upoważnia to do występowania do władz Samorządu o organizacje zleconych imprez o charakterze kulturalnym.
            W okresie sprawozdawczym wysłano informacje o pracy Towarzystwa do:

¨      Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury który mieści się
w Ciechanowie;
¨      Małopolskiej Rady Regionalnych Towarzystw w Krakowie;
¨        Miejskiej Rady w Andrychowie na Sesje.

Złożone zostało sprawozdanie finansowe w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach i przyjęte bez uwag. Ponadto ze spraw organizacyjnych założono konto dewizowe w BPH w Wadowicach oddział w Andrychowie. Prezes towarzystwa uczestniczył w posiedzeniach Małopolskiej Rady Regionalnych Towarzystw Kulturalnych będąc jednocześnie jej członkiem.
Praca w wymienionym okresie znacznie się ożywiła.
Na wniosek Zarządu Towarzystwo Miłośników Andrychowa Rada Miasta podjęła Uchwałę o Ustalenie Dnia Urodzin Miasta której bardzo uroczyście był po raz pierwszy zorganizowany w dniu 24-go października 2001 roku.
Na program obchodów złożyło się:

-        Konkurs plastyczny 69 pod tytułem „Moje Miasto”;
-        Konkurs recytatorski poezji Twórców Ziemi Andrychowskiej dla uczniów Gimnazjum
i Szkół Średnich;
-        Spotkania w Szkołach członków Zarządu Towarzystwa Miłośników Andrychowa na lekcjach wychowawczych; Napisanie wiersza na pierwsze Urodziny przez E. Berndsen;
-        Napisanie wierszy przez uczennice Szkół Podstawowych na urodziny;
-        Uroczysty fragment Sesji Rady Miejskiej wraz z prezentacją wierszy i występ zespołu artystycznego „Andrychów”;
-         Uroczyste spotkania ludzi zasłużonych dla miasta

            Uroczystość miała charakter bardo podniosły i wysoki poziom merytoryczny. W spotkaniu uczestniczył Starosta Powiatu, Radni Powiatu i Rady Miejskiej oraz Władze Urzędu Miejskiego z Burmistrzem na czele i Ks dziekan Franciszek Skupień.
            Na Wniosek Zarządu Towarzystwa Miłośników Andrychowa Rada Miejska podjęła również uchwałę nadania części ulicy Tkackiej nazwy 24-go października lecz na skutek części mieszkańców kierowanej przez ludzi nie rozumiejących zmian społecznych została uchylona i w najbliższym czasie temat ponownie zostanie podjęty przez Radę Miejską.
            Praca Towarzystwa przebiegała z dużym natężeniem pod kątem edukacji regionalnej
i dokumentowania zjawisk i działalności w mieście.
            W ramach Towarzystwa działa sekcja „Partnerstwo z Isny” działające pod kierunkiem mgr Jana Zielińskiego. Sekcja dokonała wymiany młodzieży organizując dla dzieci polskich kolonie w Niemczech, a dla dzieci niemieckich w Polsce, w Sułkowicach Łęgu. Ponadto Jan Zieliński i Zbigniew Bury dwukrotnie uczestniczyli w imprezach malarskich w Isnej wnosząc innowacje w zakresie techniki malarskiej na przykład mozaika w kształcie statku składająca się z pomalowanych trójkątów z glazury. Ponadto przetłumaczono i nagrano ścieżkę dźwiękową do filmu o Andrychowie, przetłumaczono dwadzieścia pięć egzemplarzy Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Ponadto pośredniczyła pod względem organizacyjnym wielu imprez w ramach wyjazdu delegacji Miasta do Isny, organizowała pobyt delegacji Isny w obchodach „Dni Beskidu Małego”. Sekcja dokumentacyjna poczyniła działania nad ustaleniem listy osób z Andrychowa które zginęły na różnych frontach w czasie drugiej wojny światowej
i w obozach. Celem opracowania o nich monografii w związku z zamierzeniem wybudowania obelisku na Cmentarzu wraz z zamieszczeniem ich nazwisk. Wiele uwagi zwrócono na udokumentowanie spraw które miały miejsce w Andrychowie, na przykład zaprowadzenie albumu osób które otrzymały medale Zasłużonych dla Miasta.
            Przeprowadzono również pierwszy raz kwestę w dniu Wszystkich Świętych z której dochód zostanie przeznaczony na odbudowanie zabytkowych pomników i pomników ludzi zasłużonych dla miasta.
            Szczególnie ożywiona praca edukacyjna w Małej Ojczyźnie przebiegała w oparciu
o Regionalną Izbę Ziemi Andrychowskiej której kustoszem jest Aleksander Toma. Tylko od stycznia do 31-go maja 2002 roku odwiedziło Regionalną Izbę osiemset dwadzieścia osób,
w tym głównie młodzież z Gimnazjów, Szkół Średnich i Ponadpodstawowych nie tylko
z miasta Andrychowa lecz i wiosek Gminy.
            Ponadto gościliśmy wycieczki sportowców z Niemiec, delegację z Portugalii oraz wiele znakomitych osób kultury, dziennikarzy itp. Studenci i uczniowie Szkół Policealnych korzystają ze źródeł i dokumentów zgromadzonych w bibliotece w pisaniu prac na temat miasta. W tym roku skorzystało z tej formy pomocy pięciu studentów i uczniów.
            Towarzystwo Miłośników Andrychowa posiada też galerię „Pasja” w której są eksponowane prace twórców Andrychowa i innych miast. Od początku jej istnienia zorganizowano już szesnaście wystaw, a w 2002 roku już trzy. Obecnie jest wystawa „Grafiki komputerowej” studentek Uniwersytetu Śląskiego filia Cieszyn. W przygotowaniu jest wystawa na temat „Budownictwo miniaturowe Beskidu Małego”.
            Trzeba zaznaczyć że ciągle przybywa eksponatów w Regionalnej Izbie która staje się źródłem wiedzy kulturalnej miasta.

             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz