piątek, 18 stycznia 2008

Karol Wojtyła i jego kontakty z Andrychowem

Artykuł z Nowin Andrychowskich [nr 10 (215), październik 2008] z serii "Z archiwum x proboszcza" odc. 58 - a w nim opowieści o związkach Karola Wojtyły z Andrychowem... Zapraszamy

poniedziałek, 14 stycznia 2008

Sprawozdanie z działalności TMA za 2007 rok

Towarzystwo Miłośników Andrychowa
powołano Decyzją Naczelnika Miasta Andrychowa Nr 2/76 z dnia 15.05.1976 roku. Do głównych zadań Towarzystwa należy: gromadzenie materiałów związanych z historią i stanem obecnym miasta (dokumentacje, dzieła sztuki, fotografie, narzędzia pracy,