poniedziałek, 14 stycznia 2008

Sprawozdanie z działalności TMA za 2007 rok

Towarzystwo Miłośników Andrychowa
powołano Decyzją Naczelnika Miasta Andrychowa Nr 2/76 z dnia 15.05.1976 roku. Do głównych zadań Towarzystwa należy: gromadzenie materiałów związanych z historią i stanem obecnym miasta (dokumentacje, dzieła sztuki, fotografie, narzędzia pracy,
sprzęty itp.); upowszechnianie wartości kulturowych miasta drogą wydawnictw, informacji, imprez kulturalnych, popieranie regionalnej twórczości; współpraca z władzami, instytucjami i organizacjami naukowymi i kulturalnymi w zakresie ochrony zabytków kultury materialnej, ochrony przyrody – materialnego środowiska człowieka, organizowanie imprez środowiskowych, szczególnie związanych z lokalną tradycją, obyczajem lub regionalną twórczością; edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy historycznej o mieście i regionie.
Jednym z ważniejszych działań Towarzystwa jest prowadzenie Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej. Obok muzeum w niej zorganizowanego TMA ma tam swoją siedzibę i miejsce do  działalności. W latach 2005-2006 wyremontowano przekazane Towarzystwu kolejne mniejsze pomieszczenia. Jedno z nich  zaadoptowano  na stylizowaną kuchnię z przełomu XIX i XX wieku.
Statutową działalnością TMA jest miedzy innymi ukazywanie tradycji ludowych i regionalnych związanych z gmina Andrychów. TMA uczestnicząc po raz kolejny w konkursie na zadanie publiczne ogłoszone przez Burmistrza Andrychowa w zakresie „Organizacji wystaw, festiwali i przeglądów promujących nasza gminę”, otrzymało dotację na realizację  zadania w ramach cyklu „MOJA MAŁA OJCZYZNA” poświeconego andrychowskiemu rzemiosłu piekarskiemu i młynarskiemu.
Jednym z największych przedsięwzięć TMA w roku 2007 było zorganizowanie po raz pierwszy imprezy p.n. MUZEOBRANIE. Jest to impreza wojewódzka, organizowana przy pomocy Małopolskiego Instytutu Kultury z Krakowa. Instytut zweryfikował  poczynania Towarzystwa, a potem podjął decyzję o przyjęciu TMA w poczet wybranych ośrodków do tej imprezy. TMA wytypowano ze względu na niekonwencjonalne prezentacje uwzględniające ciekawe formy dostosowane do percepcji dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ze względu na piękną lokalizację w zamku. Spośród kilku  pomysłów TMA wybrano dzieje andrychowskiego tkactwa jako najciekawszą i do tej pory jedyną propozycję z tego zakresu w województwie. MUZEOBRANIE  odbywa się zawsze w ostatnim tygodniu miesiąca września i trwa, dla grup zorganizowanych od poniedziałku do piątku, natomiast sobota i niedziela (p.n. WEEKEND ODKRYWCÓW) są dniami otwartymi dla indywidualnych uczestników. MUZEOBRANIE to zespół połączonych tematycznie różnych imprez podporządkowanych zwiedzaniu Izby Regionalnej. To zabawa, rekreacja z uwzględnieniem zdobywania wiedzy na przewodni temat. Na program andrychowskiego MUZEOBRANIA złożyły się: warsztaty tkackie: I TY ZOSTANIESZ ANDRYCHOWSKIM TKACZEM dla grupowych wycieczek.  Uczestniczyły w nich 23 grupy o łącznej ilości 798 osób oraz 245 uczestników dorosłych. Większość z nich to goście z poza Andrychowa np.: wycieczki z Olkusza, Chrzanowa, Księża Wlk., Kalwarii, Kęt,  Bielan, Kóz itp. W czasie warsztatów uczestnicy mogli własnoręcznie wykonywać tkanie na krosienkach, płótnie, gobelinach, tkanie metodą supełkową (tworzenie ozdób z muliny), zdobienie tkanin sitodrukiem, tworzenie wzorów przy użyciu stempli, a także wszelkiego rodzaju aplikacje. Efektem zdobienia metodą sitodruku były prace z nadrukiem herbu i logo Andrychowa. Wykonawcy zabierali sobie prace na pamiątkę. Jest niewątpliwie promocja naszego miasta. Warsztaty cieszyły się tak dużym powodzeniem, że były prowadzone trzy tygodnie dłużej niż zaplanowano. W WEEKEND ODKRYWCÓW uczestnicy imprezy mogli oglądać wystawę p.n. CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU. Była to ekspozycja specjalnie przygotowana na MUZEOBRANIE, pokazująca mało znaną, a pasjonującą historię miejscowych chłopów, którzy już w XVII wieku  wyruszali w podróże handlowe np.: do Hiszpanii, Niemiec, Istambułu, Rosji, Turcji i innych krajów. Wystawa ilustrowała etapy rozwoju i kryzysów miasta. W sobotę i niedzielę (29 i 30.XI) odbył się JARMARK, podczas którego zorganizowano wiele dawnych zabaw i gier, także loterię fantową, w której każdy los wygrywał a fantami były różnego rodzaju gadżety darowane przez andrychowskie firmy i instytucje. Celem tej loterii było, aby uczestnicy spoza Andrychowa wywieźli pamiątkę mówiącą o obecności w tym mieście różnych przedsiębiorstw mających wpływ na kształt miasta.

W roku 2007 TMA zorganizowało:

·        Wernisaż wystawy z cyklu „MOJA MAŁA OJCZYZNA” - 200 LAT MŁYNARSTWA I PIEKARSTWA W ANDRYCHOWIE. Wystawie towarzyszyły inne imprezy jak np.: konkurs HISTORIA CHLEBA – OD ZIARENKA DO PRECELKA, wykład n.t. historii młynarstwa i piekarstwa w regionie andrychowskim wygłoszony przez dr Ewę Fryś-Pietraszkową.
·        II EDYCJĘ FESTIWALU CHLEBA – uczestniczyło w nim 2630 respondentów.
·        MUZEOBRANIE.
·        BIEG PO HISTORII ANDRYCHOWA związany z obchodami 240 rocznicy Urodzin Miasta. Impreza dla młodzieży szkolnej – uczestniczyło 8 grup (168 osób).
·        DOROCZNA KWESTA  na restaurację nagrobków na cmentarz w Andrychowie. W tym roku oprócz harcerzy, kwestowali znaczący dla miasta obywatele: poseł na sejm, znani w kraju aktorzy, nauczyciele i dyrektorzy szkół itp. Zebrano 8580 zł.
·        II edycja CHOINKI POKOLENIOWEJ.  W tym roku wykonano najdłuższe i najbardziej oryginalne łańcuchy choinkowe. W imprezie uczestniczyło 7 szkół (256 osób).
·        W stylizowanej kuchni odbywają się cykliczne spotkania Uniwersytetu III Wieku. SPOTKANIA POETYCKIE. współpraca z władzami, instytucjami i organizacjami naukowymi i kulturalnymi w zakresie ochrony zabytków kultury materialnej,

Wszystkie podejmowane przez TMA inicjatywy nie są jednorazowymi działaniami. Organizowane wystawy i materiały na nich gromadzone, szczególnie eksponaty są inwentaryzowane i stanowią uporządkowane stałe zbiory Izby Regionalnej. Ma to odniesienie także do podejmowanych przez TMA niektórych imprez – szczególnie warsztatów. Wchodzą one w skład stałego kalendarza działań TMA i w zależności od zapotrzebowania są udostępniane zainteresowanym.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz