wtorek, 24 marca 2015


Konkurs „Lubię to miejsce”

Konkurs „Lubię to miejsce”
Już po raz trzeci, przeprowadzony został Gminny Konkurs Świetlic Szkolnych pt.: „Lubię to miejsce” organizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów, którzy uczęszczają do świetlic szkolnych.
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów o regionie, który zamieszkują, promowanie gminy Andrychów jako punktu skupiającego wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc oraz motywowanie uczniów do rozwijania uzdolnień twórczych podczas zajęć świetlicowych.
5 lutego 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie zwycięzcom konkursu zostały uroczyście wręczone nagrody.
Jury,  w skład którego weszli członkowie Towarzystwa Miłośników Andrychowa w składzie: pan Andrzej Fryś, pani Maria Przybyłowicz, pani Teresa Putek oraz pani Maria Pytel -Skrzypiec przyznało następujące miejsca:
W kategorii klas I-II SP:
1. Emilia Socała i Julia Molendowicz (kl. I) "Fontanna na plantach w Andrychowie" ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie
2. Natalia Marek (kl. I) "Park jesienią" ZSS w Sułkowicach- Łęgu
3. Antoni Fic i Wiktor Płonka (kl. I) "Magiczna osada w Rzykach - Wesołe zabawy na świeżym powietrzu" ZSS w Zagórniku
WYRÓŻNIENIE:
Zuzanna Potempa "Mój dom w Roczynach" ZSS w Roczynach


W kategorii klas III - IV SP:
1. Julia Zielińska (kl. III) "Moje ulubione miejsca w Roczynach" ZSS w Roczynach
2. Zuzanna Rajda (kl. III) "Widok z mojego okna - Roczyny Złota Górka" ZSS w Roczynach
3. Martyna Gibas (kl. IV) "Staw w Andrychowie" ZSS w Targanicach
WYRÓŻNIENIE:
Maja Matejko "Kwiecisty Park" ZSS w Zagórniku


W kategorii klas V -VI SP
1. Kinga Jopek i Karolina Kruźlak (kl.VI) "Warownia w Inwałdzie" ZSS w Inwałdzie
2. Agnieszka Lachendrowicz i Filip Osowski (kl.VI) "Stanica Hucuł w Sułkowicach - Bolęcinie" ZSS w Inwałdzie
3. Martyna Oboza i Barbara Mizio (kl. VI) "Basen w Andrychowie" ZSS w Inwałdzie
WYRÓŻNIENIE:
Natalia Łysoń "Czarny Groń" ZSS w Targanicach
Pan Andrzej Szafrański (Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie) oraz pan Zbigniew Grabowski (Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach - Bolęcinie) oprócz wręczenia nagród uczestnikom konkursu, wręczyli również podziękowania dla nauczycielek: Renaty Maciejczyk (ZSS w Inwałdzie), Bożeny Gałuszki, Moniki Stysło- Marczyńskiej (ZSS w Sułkowicach - Łęgu), Agnieszki Miarki, Marty Paczyńskiej, Anny Hernas (ZSS w Zagórniku), Iwony Droździk, Jolanty Rokowskiej (ZSS w Targanicach), Agnieszki Wawro, Joanny Grygiel (ZSS w Roczynach), Katarzyny Dyrcz, Agnieszki Króliczek (ZSS w Sułkowicach - Bolęcinie) za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Nagrody dla wyróżnionych uczniów oraz nagrody pocieszenia zostały przygotowane przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa przy współpracy z Wydziałem Turystyki, Sportu i Kultury UM w Andrychowie.
Po uroczystości rozdania nagród, dla wszystkich uczestników konkursu Towarzystwo Miłośników Andrychowa  zorganizowało Warsztaty Teatralno - Regionalne. 


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!„Dzień Żydowski”

Dzień Żydowski”

28 listopada 2014 roku TMA wraz z wolontariuszami z andrychowskiego LO im. M. Skłodowskiej-Curie dla upamiętnienia 75 rocznicy spalenia andrychowskiej synagogi oraz Obchodów Roku Jana Karskiego w Andrychowie - zorganizowało dla uczniów gminnych szkół tzw. Dzień Żydowski. Był on innowacyjnym sposobem na edukacje kulturowo - historyczną. Ponad 100 osób - 4 grupy uczniów wraz z opiekunami – uczestniczyło w wykładzie oraz warsztatach tematycznych dot. historii andrychowskich Żydów, ich tradycji kulinarnych, religijnych oraz kulturowych m.in.

„Miasto po przejściach. Żydzi na andrychowskiej ziemi. Spacerownik”

Miasto po przejściach. Żydzi na andrychowskiej ziemi. Spacerownik”
Andrychów
Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem, I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.
A. Słonimski – Elegia miasteczek żydowskich, fragment
Do rąk uczestników wernisażu wystawy „Miasto po przejściach - Żydzi na andrychowskiej ziemi”, trafił folder wydany w formie spacerownika w nakładzie zaledwie 500 egz. Jest to doskonałe kompendium wiedzy na temat andrychowskich Żydów, wskazuje miejsca, z którymi społeczność ta był związana, odkrywa na nowo etniczny  rozdział w historii miasta. Publikacja w kredowej obwolucie zawiera na zewnętrznej stronie panoramę fotograficzną widoku miasta z okresu międzywojennego z centrum w kierunku Pańskiej Góry, w której jest nie tylko uwidoczniona wieża kościoła Św. Macieja, ale także spalona w 1939 roku przez hitlerowców wspomniana synagoga, wewnątrz zaś okładki wydrukowana została plansza trasy spacerowej - śladami zabytków domów należących niegdyś w centrum miasta do Żydów oraz tekst modlitwy szabatowej. Folder opisuje na przeszło 40 stronach historię Żydów w Andrychowie, zawiera sporo historycznych zdjęć postaci i miejsc związanych z historią Żydów.
Fotografia na OKŁADCE SPACEROWNIKA wykonana została na podstawie zdjęć archiwalnych Alojzego Stuglika!   Zdjęcia zamieszczone w publikacji pochodzą z kolekcji Tomasz Bizonia, zbiorów Muzeum Historyczno – Regionalnego Edwarda W. Szlagora, zdj. Alojzego Stuglika ze zbiorów Archiwum Państwowego w Oświęcimiu, ze zb. Yadvashem i z archiwum Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Tekst spacerownika opracowała Ewelina Prus Bizoń 
Powstała publikacja zachęca do aktywnego zwiedzania Andrychowa, a poprzez zawarte treści pozwala na swoistą lekcję historii oraz porównanie Andrychowa jako „miasta po przejściach” – inaczej wyglądającego przed II wojną światową, gdzie razem, zgodnie zamieszkiwali Polacy i Żydzi, a inaczej po II wojnie światowej.


Zapraszamy do obejrzenia PublikacjiV Małopolski Międzyszkolny Turniej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”

V Małopolski Międzyszkolny Turniej „Chłopska Szkoła Biznesu”
o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”

Towarzystwo Miłośników Andrychowa 20 listopada 2014 roku zorganizowało V Małopolski Międzyszkolny Turniej gry ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Burmistrza Andrychowa”. Współorganizatorem finału turnieju był Zespół szkół nr 1 w Andrychowie. Partnerem turnieju był Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Turniej został zorganizowany w roku 2014 dla szkół gimnazjalnych Gminy Andrychów i Gminy Wieprz pod hasłem:

Chłopska Szkoła Biznesu jako sposób dowartościowania i ujawniania zdolności uczniów”.

W V finale turnieju wzięło udział 9 szkól gimnazjalnych, każda szkoła była reprezentowana przez 4 drużyny 2 osobowe. V Finał Międzyszkolnego Turnieju CBS o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”, został zgłoszony i przyjęty do organizowanego po raz piąty „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce”, który odbył się w dniach 17-23 listopada 2014 roku po hasłem: „Bo przedsiębiorczość ma wiele twarzy”. Finał turnieju w 2014 roku został zorganizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Andrychów i Gminy Wieprz. Uczestnicy w czasie trwania rozgrywek, mieli możliwość zweryfikowania swoich predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem programu multimedialnego pt.: „Labirynt zawodów” przygotowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Grający mieli również możliwość porozmawiania z przedstawicielem Cechu na temat wybrania szkoły ponadgimnazjalnej i organizowanych praktyk zawodu. Przebieg rozgrywek w poszczególnych etapach był obserwowany przez doradców zawodowych i psychologa. W czasie turnieju wprowadzono do rozgrywek dodatkowe elementy punktowe, które pozwalały uzyskać tytuł: najlepszego przedsiębiorcy turnieju i najlepszego pracodawcy turnieju.
Nagrodę za zajęcie I miejsca dla drużyny z Gimnazjum nr 1 z Andrychowa, wręczył Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski przekazał nagrody za zajęcie II miejsca dla drużyny z Gimnazjum w Sułkowicach-Bolęcinie, oraz za miejsce III dla Gimnazjum nr 1 z Wieprza. Gospodarz Turnieju Dyrektor ZS nr 1 - Tomasz Bizoń wręczył nagrodę za zajęcie miejsca czwartego dla drużyny z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
Puchar Drelicharza z Andrychowa przypadł w udziale tym razem dla Gimnazjum z Rzyk – nagrody wręczył Burmistrz Andrychowa, a Pan Adam Wojewodzic zaprosił przedstawicieli zwycięskiej szkoły na wycieczkę do andrychowskim firm m.in. do Zakładu Stolarskiego Braci Sordyl i do Stadniny Hucuł.

http://www.zs1andrychow.pl/index.php/aktualnosci-menu/12-konkursy/445-v-turniej-chsb

http://beta.powiatlive.pl/wydarzenia/15354-puchar-drelicharza

poniedziałek, 2 marca 2015

Andrychowski samolot. Historia i teraźniejszość


Co dalej z andrychowskim samolotem? Dla wszystkich ciekawych poniżej zamieszczamy artykuł, który ukazał się w marcowym wydaniu Nowin Andrychiwskich (2015 rok)