poniedziałek, 14 stycznia 2013

Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego „3 x Wieprzówka, czyli studium przypadku lokalnej rzeki”

Budowa makiety i przygotowanie ekspozycji
Przygotowano sale do ekspozycji tzn. odświeżono ściany sal, oczyszczono w nich podłogi (2 osoby x 5 godz. = 10 godz.). Zamówiono i przywieziono do Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej pudła tekturowe rozłożone w trzech rozmiarach, które następnie poskładano, ułożono i spięto w formie koryta rzeki (4 osoby x 2 godz. = 8 godz.). Kolejną czynnością był