niedziela, 29 listopada 2015

Zamkowa Choinka Pokoleniowa

Zamkowa Choinka Pokoleniowa

Towarzystwo Miłośników Andrychowa - już po raz kolejny zaprasza dzieci, młodzież szkolną i dorosłych mieszkańców andrychowszczyzny do wspólnej zabawy ubierania choinki świątecznej pod nazwą "Zamkowa Choinka Pokoleniowa".

Spotkanie to zorganizowane zostało w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2015 r. TMA dostało dotację na organizację spotkania w ramach zadania - „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”: „ Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”.

VI Międzyszkolny Turniej Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”

VI Międzyszkolny Turniej Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu”
o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”

Organizatorem VI Międzyszkolnego Turnieju Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa” było Towarzystwo Miłośników Andrychowa. Rozgrywki przeprowadzone zostały w dniu 19 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego – jako współorganizatora.

Kwesta na ratowanie cmentarnych zabytków 1 listopada 2015 rok

Kwesta na ratowanie cmentarnych zabytków.
1 listopada 2015 rok
W tym roku andrychowska kwesta, której organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz harcerzami z Hufca ZHP z Andrychowa odbywała się już po raz piętnasty.
Kwestę zainicjowała harcerka - seniorka dh Aurelia Mikołajko (zmarła w sierpniu br.) W organizacji pierwszej kwesty pomógł  nieżyjący - ówczesny radny i prezes TMA -  instruktor ZHP – dh.  Aleksander Nidecki.
Dotychczas udało się objąć opieką ponad 20 grobów

niedziela, 1 listopada 2015

Kwesta


      Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego organizuje na cmentarzu komunalnym kwesty od 2001 roku. Zebrane pieniądze przeznaczane są na renowacje zabytkowych nagrobków. Poniżej klikając dany link, mogą zapoznać się Państwo z informacjami szczegółowymi dotyczącymi zbiórek pieniędzy oraz renowacją nagrobków  w danym roku kalendarzowym. 


Zobacz, jak wyglądały/ wyglądają nagrobki przed renowacją konserwatorską. Niektóre z nich udało się już odrestaurować, inne nadal czekają na swój czas.... Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i polecamy się pamięci w dniu 1 listopada na cmentarzu komunalnym! KLIK