czwartek, 14 czerwca 2012

3 x Wieprzówka, czyli studium przypadku lokalnej rzeki


    Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt. 3xWieprzówka, czyli przypadek lokalnej rzeki, obejmującego przygotowanie wystawy o rzece Wieprzówka w formie modelu z bogatą ilustracją fotograficzną, eksponatową i audiowizualną.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Środowiska „Montanum”. Na wystawie zostanie pokazana rzeka w trzech aspektach: historycznym, przyrodniczym i społecznym (relacja człowiek - rzeka). Ekspozycji towarzyszyć będą karty pracy, plakaty oraz różnorodne materiały edukacyjne. Wernisaż uświetni występ dziecięcego zespołu artystycznego „Dino” o tematyce ekologicznej, przewidziany jest także panel dyskusyjny. W trakcie realizacji projektu odbywać się będą wycieczki terenowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konkursy plastyczne i fotograficzne dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, spotkania z młodzieżą szkolną oraz dyskusje na temat przyszłości naszej rzeki i jej roli w rozwoju gminy, zwłaszcza w kontekście relacji między ludźmi a rzeką.
      Celem projektu jest aktywna edukacja ekologiczna prowadząca do zmiany wizerunku lokalnej rzeki i uświadomienie roli, jaką odgrywała i odgrywa w życiu mieszkańców gminy; przybliżenie sposobów wykorzystania rzeki w przeszłości oraz jej wpływ na rozwój Andrychowa i pozostałych terenów, przez które przepływa, ukazanie na jej przykładzie wartości przyrodniczych (bioróżnorodności) cieków wodnych terenów górskich; zmiana zależności negatywnych (głównie konsumpcyjnych) na pozytywne (estetyczne i zdrowotne) w relacjach człowiek - rzeka przez pokazanie i uświadomienie zniszczeń, jakie wywołuje nieumiejętne korzystanie z zasobów rzeki  i terenów nadrzecznych, próby jej regulacji (ocembrowania) za wszelką cenę (najczęściej metodami niezgodnymi z powszechnie uznawanymi w UE); czynne zaangażowanie lokalnych środowisk młodzieżowych do działań propagujących zachowanie wartościowych odcinków potoków i rzeki.
Z projektu będą mogli skorzystać nauczyciele i uczniowie wszystkich szczebli szkół i przedszkoli z terenu gminy i gmin sąsiednich (m.in. Gminy Wieprz), a także rodzice i opiekunowie. Opracowany został gotowy materiał dydaktyczny do przeprowadzenia lekcji z przyrody, biologii, historii i geografii (a nawet lekcji wychowawczej) w postaci eksponatów, zdjęć i filmu - do wykorzystania dla wszystkich grup wiekowych w jednym miejscu. 
       Mieszkańcy, urzędnicy, samorządowcy uzyskają atrakcyjny, skumulowany zestaw informacji, wykorzystujący różne formy przekazu. Będą mogli uczestniczyć w konkursach, wycieczkach terenowych nad rzekę z pomocą merytorycznie przygotowanych wolontariuszy oraz otrzymają materiały audiowizualne udostępnione w Internecie na stronach miasta, lokalnych i regionalnych mediów. Osoby niepełnosprawne i starsze wiekiem dzięki stacjonarnej wystawie będą mogły zobaczyć obecny stan rzeki i osobiście ocenić jej piękno i zagrożenia. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nauki i urzędów odpowiedzialnych za gospodarowanie rzeką i przylegających do niej terenów, umożliwi publiczną, merytoryczną dyskusję o przyszłości rzeki, a publikacja wniosków 
i spostrzeżeń w Internecie oraz lokalnej prasie stworzy szansę nagłośnienia problemu na szerszym forum.
     Takie są cele i założenia projektu 3 x Wieprzówka... Czy to wszystko uda się zrealizować, zależeć będzie od zaangażowania członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Andrychowa oraz Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Środowiska „Montanum”, a także sumy pieniędzy, które uda się na ten cel pozyskać. Część funduszy już mamy dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomogli też przyjaciele, przy realizacji filmu nie oczekując wynagrodzenia. Mamy nadzieję, że wystawa przysporzy nam nowych zwolenników w obronie rzeki  i przyciągnie darczyńców! 
     Wystawę 3xWieprzówka, czyli przypadek lokalnej rzeki będzie można oglądać w siedzibie TMA (pałac Bobrowskich) od 22 czerwca do 30 listopada. Serdecznie zapraszamy!
Prezes Towarzystwa Miłośników Andrychowa
i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Na Rzecz Środowiska „Montanum”
Jan Zieliński

Więcej o informacji o realizacji projektu znajdą Państwo w zakładce 3xWieprzówka .

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza