czwartek, 14 czerwca 2012

Budowa makiety i przygotowanie ekspozycji

 Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt. 3xWieprzówka, czyli przypadek lokalnej rzeki, obejmującego przygotowanie wystawy o rzece Wieprzówka w formie modelu z bogatą ilustracją fotograficzną, eksponatową i audiowizualną. Projekt realizowany jest przy wsparciu Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Środowiska „Montanum”. Na wystawie zostanie pokazana rzeka w trzech aspektach: historycznym, przyrodniczym i społecznym (relacja człowiek - rzeka). 

   Budowa makiety i przygotowanie ekspozycji
Przygotowano sale do ekspozycji tzn. odświeżono ściany sal, oczyszczono w nich podłogi (2 osoby x 5 godz. = 10 godz.). Zamówiono i przywieziono do Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej pudła tekturowe rozłożone w trzech rozmiarach, które następnie poskładano, ułożono i spięto w formie koryta rzeki (4 osoby x 2 godz. = 8 godz.). Kolejną czynnością był zakup płótna w dwóch kolorach (zielony i niebieski), rozpięcie na pudłach i przymocowanie do modelu szkieletu rzeki (3 osoby x 8 godz.= 24 godz.). Kolejnym działaniem było zebranie materiału skalnego i roślinnego potrzebnego do ukształtowania poszczególnych odcinków modelowanej rzeki. Na trasie 5 km zebrano około 2500 kg odpowiednio wybranego materiału (kamieni, żwiru i piasku), a następnie przetransportowano go do miejsca wystawy (8 km) (8 osób x 10 godz.= 80 godz.). Kolejną czynnością było odpowiednie ułożenie materiału skalnego, roślinnego, zakup pompy, pojemnika i budowa modelu źródła w obiegu zamkniętym (3 osoby x 10 godz. = 30 godz.).  Następnie przygotowano podpisy do eksponatów i je rozlokowano. Wypożyczono, przywieziono i umieszczono na wystawie eksponaty ptaków charakterystycznych dla rzeki (zimorodek, pliszka górska, pliszka siwa, pluszcz, kaczka krzyżówka, czapla siwa, bocian czarny, sieweczka rzeczna) i wydry, wypożyczone z Muzeum Przyrodniczego w Krakowie (1 osoba x 5 godz. =  5 godz.). Transport i wieszanie ekspozycji fotograficznej i planszowej. (7 osób x 5 godz. = 35 godz.). Ogółem przepracowano 192 godziny.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz