środa, 14 stycznia 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TMA za rok 2008      Towarzystwo Miłośników Andrychowa powołano decyzją Naczelnika Miasta Andrychowa Nr 2 / 76 z dnia 15.05. 1976 roku.  W statucie Towarzystwa czytamy, że terenem działalności TMA jest miasto Andrychów, miejsca związane z Andrychowem historycznie, gospodarczo i kulturowo.
Celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich prac związanych z  historią oraz ochroną i rozwojem kulturalnych i gospodarczych zamierzeń miasta Andrychowa.
Do głównych zadań TMA należy: gromadzenie materiałów związanych
z historią i stanem obecnym miasta (dokumentacje, dzieła sztuki, fotografie, narzędzia pracy, sprzęty itp.), prowadzenie badań nad historią Andrychowa oraz organizowanie spotkań
i dyskusji tematycznie związanych z historią i planami rozwoju miasta; upowszechnianie wartości kulturowych miasta drogą wydawnictw, informacji, imprez widowiskowych; popieranie regionalnej twórczości artystycznej; współudział z władzami, instytucjami, organizacjami naukowymi i kulturalnymi w zakresie ochrony zabytków kultury materialnej, zwłaszcza tkactwa andrychowskiego oraz ochrony przyrody i naturalnego środowiska miasta
i okolic; współpraca przy organizowaniu imprez środowiskowych w szczególności związanych z lokalną tradycją, obyczajem lub regionalną twórczością artystyczną.
Jednym z najważniejszych działań Towarzystwa jest prowadzenie Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej. Izba powstała 11 listopada 1993 roku i zlokalizowana została w pomieszczeniach Pałacu Hrabiego Bobrowskiego. Pomieszczenia zostały przyznane TMA decyzją władz samorządowych miasta. Aktualnie Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej zajmuje 6 sal wystawowych, gdzie obejrzeć można ponad 450 eksponatów, ukazujących historię naszej małej ojczyzny. Z materiałów wystawienniczych, opracowań historycznych i biblioteczki regionalnej Izby systematycznie korzystają młodzi ludzie piszący prace konkursowe, zaliczeniowe, licencjackie i magisterskie. Zasoby biblioteczki to około 400 pozycji.
Od roku 2005 TMA organizuje cykl wystawowy pod hasłem: „Moja Mała Ojczyzna”. Wystawy poświęcone historii andrychowskich rzemiosł finansowane są przez Urząd Miejski. Towarzystwo rok rocznie startuje w konkursach ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Andrychowa. W roku 2008 TMA uzyskało środki finansowe z zadania zatytułowanego: „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących gminę Andrychów”. Zorganizowano wystawę pod tytułem „Andrychowskie tradycje rzemieślnicze”.
Od 2006 roku Towarzystwo startuje w konkursach realizacji zadań publicznych pod hasłem „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”. W 2008 roku Towarzystwo realizowało zadanie pt. Andrychowski rok tradycji, obyczaju i obrzędu.
Od 2007 roku Towarzystwo jest współorganizatorem małopolskiej akcji Muzeobranie  (organizowanej przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie) –pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Kuratorium Oświaty i Marszałka Województwa Małopolskiego.
Obecnie nasza placówka proponuje nast. warsztaty przybliżające tradycje i historię  naszego regionu: dziecięce spotkania „Jak to ze lnem było”, „Abecadło chleba”, „Cudeńka z gliny”, „Zostań andrychowskim tkaczem”, „Chłopska Szkoła Biznesu”, „Andrychowski klaster czyli w gronie siła- dawne rzemiosła Andrychowa”. Na szczególną uwagę zasługuje projekt skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych pod nazwą „Chłopska Szkoła Biznesu”. Projekt jest opracowywany wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie.             W roku minionym w Pałacu Bobrowskich odbywały się warsztaty filmowe, których efektem jest film nakręcony o przedsiębiorczości w Andrychowie. Opracowywana i testowana jest także ekonomiczna gra planszowa w oparciu o historię Andrychowa i jego tradycji tkackich. Wiosną 2009 roku Towarzystwo wraz z MIKiem weźmie udział w 9 Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, na którym przedstawiać będzie ideę „Chłopskiej Szkoły Biznesu” i pomysł planszowej gry ekonomicznej dla dzieci i młodzieży. Duże zainteresowanie projektem wykazuje Małopolski Kurator Oświaty, z którym w 2009 roku mamy nadzieję nawiązać współpracę w celu rozpropagowania warsztatów i wypracowanych dotychczas metod pracy i pomysłów.
            W październiku Towarzystwo włącza się w obchody rocznicy nadania Andrychowowi praw miejskich. Od dwóch lat organizujemy Grę po historii Andrychowa.
             W siódmej kweście na ratowanie zabytkowych nagrobków cmentarza komunalnego w Andrychowie udział wzięli harcerze i instruktorzy andrychowskiego Hufca ZHP, członkowie i sympatycy Towarzystwa oraz aktor Jan Peszek. Udało się zebrać kwotę             7946 plus 82 zł (wydanie pozwolenia na organizację kwesty). Pieniądze przeznaczone zostaną na renowację zabytkowych nagrobków cmentarza komunalnego w Andrychowie.
        W ramach współpracy z miastem partnerskim w Isny po raz 8 zorganizowano 12 dniowy obóz polsko- niemiecki w Czaplinku.
           W grudniu zorganizowano III edycję Zamkowej Choinki Pokoleniowej. Przy choince spotkali się uczniowie i nauczyciele miejscowych szkół.        
         Prezes Towarzystwa Miłośników Andrychowa
Stanisława Seczyńska – Nadajczyk

W roku 2008 w IZBIE REGIONALNEJ ZOSTAŁY ZORGANIZOWANE:

 1. Wystawa z cyklu Moja Mała Ojczyzna – Andrychowskie Tradycje Rzemieślnicze- wystawę od czerwca do końca października zwiedziło: 1350 dzieci i młodzieży oraz 1480 dorosłych,
 2. Jarmark Andrychowski –dwudniowa impreza, wrzesień 2008 – odwiedzający – 520 osób
 3. Bieg po Historii Andrychowa- październik 2008 – udział wzięło 270 uczestników
 4. III Edycja Zamkowej Choinki Pokoleniowej – udział wzięło ok. 310 osób
 5. Obóz młodzieży polsko- niemieckiej – 43 osób
 6. TMA w ciągu całego roku 2008 prowadziło w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej warsztaty tematyczne:
  a) tkackie – jak to ze lnem było,
  b) Abecadło Chleba
  c) Dawni rzemieślnicy
  d) ozdoby bibułkowe
  uczestniczyło ogółem 1000 dzieci i młodzieży w 44 grupach szkolnych

Przy organizacji imprez w Izbie współpracowało z TMA ok. 100 wolontariuszy.
W 2008 roku Izbę Regionalną odwiedziło 28160 dzieci i młodzieży oraz 1740 dorosłych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz