środa, 14 stycznia 2004

Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Andrychowa w Andrychowie za rok 2003.            Towarzystwo Miłośników Andrychowa jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
w Krakowie. Wchodzi w skład Małopolskiej Rady Regionalnych Towarzystw Kulturalnych
w Krakowie.
Swoją działalność opiera na Statucie, który w § 6 określa zadania, wśród których między innymi uwzględniono:

ü  propagowanie wszelkich materiałów związanych z materialną kulturą;
ü  propagowanie regionalnej twórczości artystycznej;
ü  upowszechnianie wartości kulturowych miasta i okolicy;
ü  współdziałanie z władzami oraz instytucjami a także organizacjami naukowymi w zakresie ochrony wartościowych zabytków kultury, ochrony przyrody i naturalnego środowiska.

Przez swą działalność Towarzystwo pragnie wytworzyć wśród społeczeństwa, dzieci i młodzieży uczuciowe postawy wobec przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ostatnie lata,
a szczególnie ostatni rok, w którym nastąpiło pogłębienie samorządności nastąpił rezonans edukacji regionalnej jako metody kształtowania oblicza współczesnego społeczeństwa, które nie będzie znało pojęcia „stania na boku”, lecz zaznaczy się szczególną postawą wobec swojego środowiska. Obecnie istotą edukacji regionalnej jest troska o budzenie postaw szacunku do dziedzictwa kultury regionalnej, poczucia podmiotowości i pracy organicznej na rzecz „Małej Ojczyzny”.
Aktywna postawa jednostek i całych zespołów „Małych Ojczyzn” kształtuje również poczucie odpowiedzialności za rozwój całej przestrzeni „Małej Ojczyzny”.
            Te wskazania były i są coraz pełniej osią pracy Towarzystwa. Udało się zaangażować nauczycieli do współpracy z Towarzystwem w Regionalnej Izbie Ziemi Andrychowskiej, które jest środkiem dydaktycznym edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. Regionalna Izba Ziemi Andrychowskiej znacznie zwiększyła swoje zbiory kultury materialnej i opracowania przez studentów o tematyce Andrychowa i jego okolic. Tylko w roku 2003 zostało napisanych dziesięć prac na przykład:

      1)            „Monografia okolic Andrychowa”;
      2)            „Historia okresu okupacji i wyzwolenia Andrychowie”;
      3)            „Funkcje wychowawczo – społeczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie”;
      4)            „Ziemia andrychowska – turystyka i zarządzanie”;
      5)            „Śladem Cmentarza Komunalnego w Andrychowie”;
      6)            „Barwna codzienność mieszkańców Andrychowa od XII – XX wieku”;
      7)            „Kolej Bielsko – Kalwaria”;
      8)            „Brzezinka”.

            W 2003 roku odwiedziło 19480 osób Izbę w tym również osoby spoza Andrychowa
a nawet z innych państw. Coraz częściej nauczyciele odbywają w poszczególnych salach tematycznych: lekcje wychowawcze z historii naszego przemysłu i rzemiosła oraz kultury materialnej.
Wystrój sal i atmosfera stwarzają emocjonalny stosunek do wartości i ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju miasta. W „Galerii Pasja”, która mieści się w Regionalnej Izbie Ziemi Andrychowskiej organizowane są wystawy obrazów i rzeźby oraz eksponaty twórców i hobbystów.
            W roku 2003 zorganizowano pięć wystaw w tym jedną wystawę malarza Bozzato
z Wenecji i H. Sordyl z Wadowic. Trzeba podkreślić znaczący udział społeczeństwa na wernisażu i dużą oglądalność szczególnie uczniów ze szkół miasta i okolicznych wiosek. Odbyło się również osiem spotkań z grupami różnych grup społecznych, które pragnęły bliżej zapoznać się z Regionalną Izbą Ziemi Andrychowskiej.
Towarzystwo prowadzi również dokumentację ważnych wydarzeń w mieście w tym również decyzji Rady Miejskiej o nadanie medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów i Honorowego Obywatela Andrychowa.
Ci ostatni są eksponowani w sposób szczególny z uwzględnieniem również i tych, którym na­dano tytuł we wcześniejszych latach. W ten sposób jest zachowana ciągłość historyczna.
Przy znacznym udziale Towarzystwa jest uroczyście obchodzony „Dzień Urodzin Miasta” uchwalony przez Radę Miejską z inicjatywy Towarzystwa.
            Ta uroczystość ma dać poczucie solidaryzmu społecznego by skupić społeczeństwo na działaniu pożytecznym dla wspólnoty lokalnej.
            W towarzystwie działa również sekcja Towarzystwa Isny.
W roku 2003 odbył się również podobnie jak w poprzednich latach obóz międzynarodowy młodzieży z Isny i Andrychowa. Sekcja współpracuje z grupą młodzieży z Isny.
Ponadto Towarzystwo przeprowadza kwesty na Cmentarzu Komunalnym na odnowę pomników i stan tych środków wynosi6.264,02 złote.
Towarzystwo również wspiera i promuje prace Grupy Twórców „My”.

            Członkowie Towarzystwa uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą, a Prezes Towarzystwa bierze udział w pracach Małopolskiej Rady Towarzystw Kulturalnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz