poniedziałek, 29 lutego 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Andrychowa w 2015 roku


I . W roku 2015 TMA zrealizowało cztery zadania publiczne Gminy Andrychów:1.      W przedziale „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów” – wydano publikację „Przewodnik po smakach Andrychowszczyzny”. W realizacji tego zadania wzięło udział 5 członków,  wolontariuszy TMA.


2.      W przedziale „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę” – wydano publikację „Spacerownik po miejscach pamięci w Gminie Andrychów”. W realizacji tego opracowania i wydania  wzięło udział 14 członków, wolontariuszy TMA.


3.      W przedziale „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – zostały zorganizowane eliminacje szkolne i VI Finał Turnieju „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa” dla szkół średnich i gimnazjów:
- w eliminacjach wzięło udział – 571 uczniów + 16 opiekunów,
- w finale Turnieju – 64 uczestników + 16 opiekunów,
- członków TMA wolontariuszy dorosłych i młodzieżowych zaangażowanych w zadanie – 49 osób.


4. W przedziale „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów” – imprezę pt.: „Zamkowa Choinka Pokoleniowa” – warsztaty i ubieranie choinki w Izbie Regionalnej TMA ozdobami wykonanymi przez dzieci, młodzież i dorosłych.
      W projekcie wzięło udział:
      - 19 instytucji i organizacji społecznych,
      - 50 grup zorganizowanych + 52 nauczycieli i opiekunów.
      W sumie dzieci, młodzieży i dorosłych – około 800 osób.
     

II. TMA przez cały rok kalendarzowy 2015 prowadziło dla dzieci i młodzieży warsztaty tematyczne w Izbie Regionalnej:
 1. malowanie na drewnie                        - 12 grup    - 307 dzieci        + 12 opiekunów
 2. warsztaty z gliną                                 -   2 grupy  -    28 dzieci        +   2 opiekunów
 3. warsztaty Abecadło z chlebem           -   4 grupy  -    54 dzieci        +   6 opiekunów
 4. warsztaty Dzień Ziemi                        -   2 grupy  -    34 dzieci        +   5 opiekunów
 5. warsztaty ginące rzemiosła                 -   1 grupa  -    20 dzieci         +   2 opiekunów
 6. warsztaty Chłopska Szkoła Biznesu   -   1 grupa   -   17 młodzieży  +   1 opiekun
 7. warsztaty etnograficzne
„Podróże Kuby drelicharza”                                   -   30 dzieci        +  10 opiekunów
      Ogólnie w warsztatach wzięło udział – 22 grupy – 490 dzieci i młodzieży + 38 opiekunów.


III. W ciągu roku  Izbę Regionalną  zwiedziło: 372 dzieci i młodzieży w 21 grupach zorganizowanych + 35 opiekunów.IV.  TMA w 2015 roku  czynnie uczestniczyło w następujących imprezach:

 1. „Noc Muzeów” – zwiedzanie Izby Regionalnej TMA wraz z grą „Miejsca Pamięci”,
 2. „Bajkolandia” – warsztaty dla dzieci w „Ogródku pod kasztanem”,
 3. „Spotkanie pokoleń” – święto Hufca ZHP Andrychów z okazji 40-lecia i poświecenie nowego sztandaru,
 4. Podsumowanie konkursu poetyckiego i plastycznego dla dzieci pt.: „Z Pipi weselej” organizowanego przez Miejską Bibliotekę – rozdanie nagród w sali wystawowej przy „Zamkowej Choince Pokoleniowej”.


V. Jak co roku od 2001 roku, 1 listopada członkowie TMA oraz wolontariusze dorośli i młodzieżowi, kwestowali na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie na renowację zabytkowych nagrobków. W 2015 roku przeprowadzono renowację Grobu Nieznanego Żołnierza i grobu rodziny Beranków.

VI. Liczba uczestników imprez organizowanych w TMA w 2015 roku


Lp.
Nazwa imprezy/przedsięwzięcia
Zestawienie liczbowe uczestników/osób zaangażowanych w przedsięwzięcie
1.
Warsztaty tematyczne w roku kalendarzowym 2015
Ogólnie w warsztatach wzięło udział – 22 grupy – 490 dzieci i młodzieży + 38 opiekunów. Łącznie 528 osób.
2.
Eliminacje szkolne i VI Finał Turnieju „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa” dla szkół średnich i gimnazjów
W eliminacjach i finale wzięło udział: 635 uczniów + 32 opiekunów oraz 49 członków TMA, wolontariuszy dorosłych i młodzieżowych. Razem 716 osób.
3.
„Bajkolandia”
W warsztatach dla dzieci w „Ogródku pod kasztanem” wzięło udział około 120 dzieci.
4.
40-lecie Hufca ZHP Andrychów
W „Spotkaniu pokoleń” wzięło udział 130 osób.
5.
„Noc Muzeów”
W zwiedzaniu Izby Regionalnej TMA wraz z grą „Miejsca Pamięci” wzięły udział 52 osoby.
6.
Wydanie „Spacerownika  po miejscach pamięci w Gminie Andrychów” i „Przewodnika po smakach Andrychowszczyzny”
W zadanie zaangażowanych było 19 osób - członków, wolontariuszy TMA
7.
Podsumowanie konkursu poetyckiego i plastycznego dla dzieci pt.: „Z Pipi weselej”
W rozdaniu nagród w sali wystawowej przy „Zamkowej Choince pokoleniowej” uczestniczyło około 200 osób.
8.
„Zamkowa Choinka Pokoleniowa”
W warsztatach i ubieraniu „Zamkowej Choinki Pokoleniowej” wzięło udział: - 19 instytucji i organizacji; - 50  grup zorganizowanych; - 52  nauczycieli. Wszystkich uczestników tej imprezy: dzieci, młodzieży i dorosłych było około 800 osób + grupa rodziców z poszczególnych przedszkoli wykonujących prace ze swoimi dziećmi.
9.
Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie
W kweście wzięło udział około 110 osób.
10.
Osoby indywidualnie zwiedzający Izbę Regionalną  
Około 387 osób.
11.
Grupy zorganizowane odwiedzające Izbę
W ciągu roku  Izbę Regionalną  zwiedziło: 372 dzieci i młodzieży w 21 grupach zorganizowanych + 35 opiekunów. Razem 407 osoby.


Łącznie w 2015 roku Izbę odwiedziło 3469 osób

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz