wtorek, 15 marca 2016

Historyczne odkrycie w pomieszczeniach Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej!

Pracujący od końca lutego na terenie Pałacu Bobrowskich konserwatorzy, podczas wykonywania sondażowych odkrywek natrafili na ukryte pod warstwą starych tapet i tynków freski. Najbardziej spektakularny z nich przedstawiający wędrującego chłopa (czyżby drelicharza?) prezentujemy poniżej.
Nie jest to jedyny przykład polichromii odkryty podczas prac będących wstępem do dalszych działań projektowych, związanych z remontem i adaptacją zabytkowego Pałacu.
Budowla ta nierozłącznie związana z historią miasta, powinna być jego wizytówką jednak  od dłuższego już czasu wymaga rzetelnego remontu i na dzień dzisiejszy nie robi najlepszego wrażenia. Ze świadomością konieczności zadbania o jeden z najważniejszych zabytków w regionie szła w parze wiedza dotycząca zawiłych regulacji prawnych dotyczących nieruchomości oraz ogromnych kosztów jej renowacji.
26 stycznia 2016 r. spadkobiercy rodziny Bobrowskich oficjalnie przejęli pałac od gminy i Skarbu Państwa, utracony w wyniku nieprawidłowo zinterpretowanej w czasach komunistycznych reformy rolnej.  Zaraz po tym przekazali zamek w dzierżawę Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie (do 31 grudnia). Od tej chwili Gmina może starać się o pozyskanie funduszy niezbędnych do zakupu Pałacu (wolę sprzedaży budowli wyrazili spadkobiercy) oraz na jakże potrzebny remont. Jeszcze w tym roku będzie mogła starać się o przyznanie jej kwoty do 20 mln zł z funduszy unijnych rozdysponowywanych przez Urząd Marszałkowski. Jak informują „Nowicy Andrychowskie” – „ Najprawdopodobniej jeszcze w październiku dowiemy się, czy dotacja ta będzie przyznana i w jakiej wysokości. Potem Gmina Andrychów będzie mogła zakupić pałac od spadkobierców i rozpocząć jego rewitalizację i adaptację na potrzeby lokalnej społeczności”. [1]
          A jakie są owe potrzeby, jakie są oczekiwania względem Pałacu po remoncie? Co ma się w nim mieścić? Komu ma służyć? Aby zbadać opinię mieszkańców/ek gminy na ten temat  Magistrat przeprowadził w ubiegłym roku ankietę. Jedno z pytań dotyczyło tego jaką wiodącą rolę w Gminie powinien pełnić Pałac Bobrowskich? Możliwych  było kilka odpowiedzi; najwięcej głosów zdobyła rola kulturalno-rozrywkowa (45,4%) czyli np. restauracja, klub muzyczny; następnie rola kulturalna i kulturotwórcza – 27,6% (Andrychowskie Centrum Kultury, biblioteka, muzeum); 14,4% głosów zdobyła funkcja oficjalna; 12,5% funkcja społeczna [2].

    Członkowie i członkinie Towarzystwa Miłośników Andrychowa wyrażają wielką nadzieję, iż Gmina zdobędzie niezbędne środki na rewitalizację Pałacu oraz, że po wielu latach starań TMA i słów obietnic kolejnych rządów Gminy, zbiory zgromadzone staraniem pokoleń w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej będą mogły być prezentowane zgodnie z wszelkimi normami dotyczącymi archiwaliów i muzealiów. Przypomnijmy, jesteśmy  jedyną z nielicznych Gmin w regionie posiadających tak bogate zbiory dotyczące cech rzemiosł i historii lokalnej oraz jedyną, która nie posiada nowoczesnego, profesjonalnego i należycie dotowanego Muzeum. 

fot. J. Tomiak 
Regina Pazdur
[1] CKiW nowym gospodarzem zamku, http://nowiny.andrychow.eu/artykul/1132-ckiw_nowym_gospodarzem_palacu
[2]  Co dalej z zamkiem: restauracja, winiarnia, klub muzyczny? http://www.mamnewsa.pl/newsy,11319-andrychow-co-dalej-z-zamkiem--restauracja--winiarnia--klub-muzyczny-

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz