wtorek, 29 października 2013

1 i 2 listopada: kwesta

Zbliża się kolejna kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków cmentarza komunalnego w Andrychowie. Organizatorem kwesty jest Towarzystwo Miłośników Andrychowa.


Od początku do wszelkich działań włączają się harcerze z andrychowskiego Hufca ZHP, a od 2005 roku także młodzież szkół ponadgimnzjalnych z ZS. nr 1 im. T. Kotarbińskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie. Kwestują z nami : aktor Jan Peszek wraz z rodziną, Burmistrz Andrychowa, Poseł na Sejm RP Pan Marek Polak, wielu samorządowców związanych z gminą i powiatem.
Od 2001 roku udało się zgromadzić środki na odrestaurowanie 9 zabytkowych nagrobków oraz objąć opieką ponad 20 pochówków osób zasłużonych dla Andrychowa, czasami współcześnie zapomnianych, a także bezimienne groby, których wartość wynika z unikatowej już architektury nagrobnej. Kwestę wspierają też lokalne instytucje i firmy jak: Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie, Agencja reklamy Mediapress Janusza Góralczyka, Efekt DDD Dawid a Markowskiego, Szkółka drzew i krzewów Eryka Stusa z Targanic, czy firma Tobiasz z Andrychowa. Patronatu medialnego udzielają Nowiny Andrychowski i Twoje Radio Andrychów, www.andrychow.pl Jarosława Skupnia oraz Kronika Beskidzka.
W tym roku prowadzone były prace renowacyjne nad nagrobkiem słupowym dr Jana Malca, znanego andrychowskiego adwokata i społecznika. Dr Jan Malec był jednym z inicjatorów i założycieli andrychowskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, W tym roku mija 110 rocznica powstania tej organizacji na terenie Andrychowa. dr Jan Malec po śmierci swojej żony związał się z krakowianką Emilią Chodorowską - to taki krakowski akcent związany z tą postacią.
Niedawno prace porządkowe przeprowadzili uczniowie. Z uczniami na cmentarzu pracowali nauczyciele: mgr Anna Bizoń , mgr Stanisława Bizoń, mgr Edyta Grzesło, mgr Marcin Musiał.Towarzystwo serdecznie dziękuje młodzieży i ich opiekunom.
W nadchodzących dniach swoją pomoc w pracach na cmentarzu żydowskim w Andrychowie zadeklarował Pan Wojciech Stanek, nauczyciel ZS. nr 1. wraz z młodzieżą.
Zapraszam do śledzenia informacji o działaniach na cmentarzu komunalnym oraz żydowskim za pośrednictwem naszego facebookowego profilu Towarzystwa Miłośników Andrychowa.
Ewelina Prus-Bizoń

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz